Centrum Edukacji Muzycznej

lista ofert centrum edukacji muzycznej

SYMFONICZNE KONCERTY EDUKACYJNE

sześć koncertów w sezonie | środy | 12.00 | sala koncertowa
Koncerty symfoniczne w wykonaniu NOSPR dla młodzieży klas VII i VIII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i licealnych ...

Koncerty dla dzieci

Cykl ten jest propozycją skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Tematyka i repertuar ...

Muzyczne podróże w czasie i przestrzeni

Koncerty edukacyjne dla klas 1-3 i 4-6
Serdecznie zapraszamy na nowy cykl koncertów/audycji dla uczniów klas 1-3 i 4-6, w muzyczną podróż ...

Warsztaty dla dzieci

środy i czwartki | sala zabaw muzycznych
Cykl cotygodniowych spotkań dla dzieci: dwuipół- i trzyletnich (czwartki godz. 17.15 - w towarzystwie jednego z rodziców / ...

MUZYCZNA ŚWIETLICA

jedna niedziela w miesiącu | 11.45-13.30 | sala warsztatów muzycznych
Centrum Edukacji Muzycznej zaprasza na cykl zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku od 4 do ...

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH METODĄ SUZUKI

sala zabaw muzycznych
Zajęcia prowadzone przez licencjonowaną instruktorkę metody Suzuki przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ...

Kalendarium