Budowa organów

Tytuł projektu: Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,

Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Koszt całkowity/ dofinansowanie/ krajowy wkład publiczny (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Katowice):

20 594 633,15 zł/ 14 286 353,75 zł / 6 308 279,40 zł (5 614 368,67 zł + 693 910,73 zł)

Okres realizacji: kwiecień 2017 – grudzień 2021

 

Opis projektu:

 

Przedmiotem projektu jest budowa, dostawa, montaż oraz intonacja organów w sali koncerto­wej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowi­cach, a także zakup instrumentów i nie­zbęd­nego wyposa­żenia do prowadzenia działalności kulturalnej NOSPR.

 

Projekt obejmuje:

 

  • budowę, dostawę, montaż i intonację organów piszczałkowych 105-głosowych w sali koncerto­wej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach,
  • zakup instrumentów muzycznych: pozytyw organowy, harfy, tuba, tuby wagnerowskie, euphonium, instrumenty perkusyjne, pianino koncertowe,
  • zakup wyposażenia estrady wraz z zapleczem: krzesła orkiestrowe, skrzynie na instrumenty i fraki, wózki na krzesła i pulpity orkiestrowe, okablowanie dla transmisji telewizyjnych, projektory,
  • rozbudowę systemu nagłośnienia sali koncertowej umożliwiającą realizację dużych projektów muzyki innej niż klasyczna, z poszerzonym składem wykonawczym: zestaw mikrofonów do nagłośnienia instrumentów dętych big bandu, instrumentów perkusyjnych, chórów, fortepianów, solistów-instrumentalistów, orkiestr symfonicznych oraz kameralnych zespołów muzyki symfo­nicznej, solistów wokalistów, zespołów muzyki jazzowej i współczesnej orkiestrowej, procesory pogłosowe, systemy lokalnej bezprzewodowej transmisji dźwięku niezbędne przy koncertach z solistami wokalistami, mikser dźwięku, mobilny zestaw głośników,
  • doposażenie studia nagrań w sprzęt służący do złożonych rejestracji muzyki filmowej i innej niż klasyczna wraz ze sprzętem umożliwiającym nagrania zsynchronizowane z obrazem, m. in. mikrofony, instalacje mikrofonów wiszących, procesory, oprogramowania komputerowe, stacje robocze, wzmacniacze słuchaw­kowe, słuchawki douszne.

 

Mechanizm umożliwiający zgłaszanie nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko

ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU cz. 1

ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU cz. 2

I ETAP BUDOWY ORGANÓW

II ETAP BUDOWY ORGANÓW

ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU cz. 3

ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU cz. 4