Nabór na stanowisko: SPECJALISTA W DZIALE PROGRAMOWYM

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

przyjmie do pracy na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE PROGRAMOWYM

Pełny etat

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe muzyczne (preferowane muzykologiczne lub teoretyczne), mile widziane dodatkowe wykształcenie ekonomiczne;
 • znajomość literatury muzycznej, renomowanych wykonawców muzyki poważnej, ważniejszych festiwali muzycznych w kraju i za granicą;
 • doskonała organizacja pracy, obowiązkowość, dokładność, samodzielność, terminowość;
 • umiejętność pisania i redagowania tekstów;
 • łatwość w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji;
 • umiejętność współpracy;
 • odporność na stres;
 • elastyczność;
 • komunikatywność, znajomość podstawowych zasad zarządzania komunikacją;
 • biegła znajomość j. angielskiego
 • mile widziana znajomość programu Excel
 • mile widziane doświadczenie pracy w instytucji artystycznej

Główne obowiązki:

 • udział w tworzeniu planów, programów oraz projektów artystycznych NOSPR;
 • segregacja, wsparcie przy ocenie merytorycznej ofert artystycznych spływających do NOSPR
 • systematyzacja tematyczna i dystrybucja ofert artystycznych do osób odpowiedzialnych w obrębie odpowiednich Działów merytorycznych NOSPR;
 • prowadzenie korespondencji dot. otrzymywanych przez NOSPR ofert artystycznych;
 • tworzenie zestawień budżetowych, opracowań, materiałów dot. pracy Działu programowego zgodnie z poleceniami kierownika Działu programowego; tworzenie dokumentacji i baz danych Działu programowego;
 • koordynacja przepływu informacji i materiałów między pracownikami Działu programowego oraz między Działem programowym, a innymi Działami w oparciu o zasady zarządzania komunikacją;
 • koordynacja harmonogramu pracy Działu w sposób optymalizujący współpracę z innymi działami
 • współpraca z instytucjami, kompozytorami, autorami, mediami i innymi partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji działań artystycznych NOSPR (działań Działu programowego)
 • nawiązywanie nowych kontaktów, dbanie o utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami w zakresie realizacji działań artystycznych NOSPR (działań Działu programowego)
 • przygotowywanie pism, dokumentów, materiałów informacyjnych, treści publikacji, ofert związanych z działalnością Działu programowego
 • zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych ze szczególnym uwzględnieniem archiwum artystycznego NOSPR
 • współpraca z innymi działami i komórkami NOSPR

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV (życiorys)

- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy

- klauzula informacyjna oraz tekst zgody na przetwarzanie danych osobowych (do zamieszczenia w CV) poniżej ogłoszenia

 

 

 

Termin zgłoszeń do dnia  20 września 2019 r.

OGŁOSZENIE DO POBRANIA

 

Zgłoszenia  i pytania należy kierować do Działu Kadr NOSPR

Plac Wojciecha Kilara 1,   40–202 Katowice

e-mail: kadry@nospr.org.pl