Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

26.05 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR na swoim Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonało wyboru władz Zarządu na nową kadencję, a ten ukonstytuował się w składzie: Mieczysław Juda - prezes, Irena Siodmok - wiceprezes, Krystyna Faliszek - sekretarz, Ewa Lewicka - skarbnik, Karolina Rogowska - członek, Beata Tomanek - członek, Urszula Michalska - członek.