ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU cz. 3

Pragniemy poinformować, że Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach zakupiła kolejne elementy wyposażenia w związku z realizacją podzadania „Rozbudowa mobilnego systemu nagłośnieniowego sali koncertowej”.

Zakupy zrealizowano w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1098/16 projektu „ Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach”, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dofinansowano z budżetu Miasta Katowice.