Rycerze awangardy - recenzja kwietniowego koncertu OMN w najnowszym numerze "Ruchu Muzycznego"

W majowym numerze Ruchu Muzycznego ukazała się recenzja kwietniowego koncertu Orkiestry Muzyki Nowej w NOSPR Kraków lubi-my. Autorką tekstu zatytułowanego Rycerze awangardy jest stała uczestniczka spotkań Klubu Młodego Krytyka p. Barbara Spodymek (na zdjęciu podczas spotkania Klubu Młodego Krytyka w dn. 26.04.2015).

 

Treść recenzji.

 

Zachęcamy do lektury i gratulujemy.