Informacje / bilety

Informacje o biletach i abonamentach

Dział organizacji widowni

+48 32 732 53 20
dow@nospr.org.pl

Kasa

+48 32 732 53 12