Informacje / bilety

Informacje o biletach i abonamentach
Dział organizacji widowni
+48 32 732 53 20
dow@nospr.org.pl
Kasa
+48 32 732 53 12