Towarzystwo Przyjaciół NOSPR

Towarzystwo Przyjaciół NOSPR

Towarzystwo Przyjaciół Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach powstało w 1989 roku z potrzeby serca katowickich Melomanów. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz Orkiestry i swoich członków. W ciągu trzydziestu lat działalności Towarzystwo angażowało się m.in. w pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Orkiestry, negocjowanie i realizację nagrań płytowych – w sumie 150 CD  z ponad 30 wytwórniami, m.i. Naxos (70 CD), Opus One, Chandos, DUX, Ocean Bloem Production, ostatnio m.in. kompozycji A.von Zemlinsky’ego. Towarzystwo było także inicjatorem i wydawcą płyt własnych, 2 CD z muzyką W. Kilara, dwukrotnie koncertów karnawałowych/noworocznych, kompozycji G. Mahlera, M. Weinberga, angażuje się także w sprzedaż płyt z nagraniami Orkiestry (począwszy od sezonu 2014/5 we współpracy z Bookiestrą – sklepem znajdującym się przy wejściu w hallu głównym NOSPR), współorganizowanie pozaabonamentowych koncertów Orkiestry i występów poza siedzibą w Polsce i za granicą, w prestiżowych festiwalach muzycznych (Festiwal Wielkanocny Ludwiga van Beethovena, Wratislavia Cantans, festiwal jubileuszowy Górecki/Penderecki, od 1999 r.  udział w The Last Night of the Proms w Krakowie). Towarzystwo jest wydawcą, zgodnie z rytmem sezonów koncertowych – przy współudziale finansowym NOSPR – Retrospekcji, podstawowego materiału dokumentującego działalność koncertową Orkiestry, co stanowi podstawę źródłowej wiedzy o Orkiestrze.

Istotnym obszarem działalności Towarzystwa jest organizowanie spotkań członków Towarzystwa i wszystkich Melomanów z artystami (m.in. Jan Krenz, Yefim Bronfman, Kazumi Kahno, Wiesław Ochman, Karol Radziwinowicz, Henryk Wojnarowski, Jouzas Domarkas, Ian Fountain, Wanda Wiłkomirska, Piotr Paleczny, Henryka Lisowska, Jadwiga Rappé, Dong-Suk Kang, Christiane Edinger, Kazimierz Kord, Eugeniusz Knapik, Stanisław Skrowaczewski, Jacek Kaspszyk, Alexander Liebreich, Tadeusz Strugała, a także wielokrotnie Antoni Wit, Gabriel Chmura i Joanna Wnuk-Nazarowa). Rokrocznie spotykamy się z Melomanami na toaście noworocznym oraz partycypujemy w kosztach noworocznego spotkania emerytów. Jesteśmy także organizatorami wraz Soroptimist International Silesia Klub imprezy Dzieci – Dzieciom, gdy w okolicach Dnia Dziecka, młodzi muzycy, dzieci muzyków Orkiestry dają koncert dla zaproszonych gości, dzieci ze świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Katowicach. Począwszy od sezonu 2008/2009 Towarzystwo organizuje spotkania przedkoncertowe adresowane do wszystkich Melomanów, nie tylko do członków Towarzystwa, które są poświęcone przybliżeniu repertuaru danego koncertu. Począwszy od przeniesienia się Orkiestry do nowej siedziby w sezonie 2014/5, spotkania te odbywają się w Sali Kameralnej, zazwyczaj wypełnionej po brzegi. Naszymi prelegentami są krytycy muzyczni, dziennikarze, muzykolodzy. W ostatnich latach byli to Leon Markiewicz, Aleksandra Konieczna, Grażyna Brewińska, Ewa Kafel, Karol Bula, Lilianna Moll-Gerlich, Agnieszka Nowak-Zych, Marcin Majchrowski, Marcin Trzęsiok. W roku 2013 na zakończenie sezonu gościliśmy Daphne Wagner, prawnuczkę Ryszarda Wagnera. W czasach sprzed Internetu Towarzystwo wydawało też Przyjaciela, własną jednodniówkę – nieregularnik poświęcony informowaniu Melomanów o ważnych wydarzeniach dotyczących Orkiestry, dziś znacznie efektywniejszą formą komunikacji staje się komunikacja elektroniczna. Corocznie też zgłaszamy propozycje do Galerii Zasłużonych przy pl. Grunwaldzkim w Katowicach, w ostatnich latach konsekwentnie, acz bez skutku był to Grzegorz Fitelberg. Na wniosek TP NOSPR Ewa Pawlik-Żmudzińska, zasłużona animatorka życia muzycznego Śląska, otrzymała nagrodę Gloria Artis – nagroda została przyznana w październiku 2018 r.[Mieczysław Juda]

Statut Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

Deklaracja członkowska

Numer konta bankowego, na które można dokonywać wpłat składek członkowskich - 
PKO BP SA 17 1020 2313 0000 3402 0150 5023

Informujemy, że wpłat składek członkowskich można dokonywać poprzez podany powyżej numer konta, albo osobiście u p. Teresy Rachwał w siedzibie Towarzystwa, tj. w pokoju nr 216, w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00.

WAŻNE!
Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół NOSPR w dniu 24 kwietnia 2016 roku uchwaliło zmianę minimalnej rocznej składki członkowskiej. Od dnia 1 maja 2016 roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 60,00 PLN.

Członkowie TP NOSPR mają możliwość zakupienia karnetu abonamentowego z 20% zniżką pod warunkiem opłaconej składki członkowskiej na bieżący rok; zniżka dotyczy maksymalnie dwóch karnetów na koncerty NOSPR [S1, S2, S3] bez różnicy strefy. Nowi członkowie Towarzystwa nabywają prawa do zniżki po dwóch latach stażu członkowskiego.

Spotkania, podczas których prelegenci omawiają program poszczególnych koncertów abonamentowych – czwartkowych (abonament S1) i piątkowych (abonament S2) odbywają się w dniu koncertów o godz. 18.45 w sali kameralnej.

 

 

Zarząd


Prezes  Mieczysław Juda

Prezes

Mieczysław Juda

Wiceprezes  Irena Siodmok

Wiceprezes

Irena Siodmok

Członek Zarządu  Beata Tomanek

Członek Zarządu

Beata Tomanek

Sekretarz  Krystyna Faliszek

Sekretarz

Krystyna Faliszek

Skarbnik  Ewa Lewicka

Skarbnik

Ewa Lewicka

Członek Zarządu  Karolina Rogowska

Członek Zarządu

Karolina Rogowska

Członek Zarządu  Urszula Michalska

Członek Zarządu

Urszula Michalska

Kontakt

tel. 32 73 25 317

E-mail

tpnospr@nospr.org.pl

Aktualności

Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza na spotkania przez abonamentowymi koncertami

Wydarzenia
Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza na spotkania przez abonamentowymi koncertami!  Już 18 października pierwszy abinamentowy koncert orkiestry pod ...

Abonamenty w sezonie 2019/2020 / TP NOSPR

Wydarzenia
Abonamenty w sezonie 2019/2020. W związku ze zbliżającym się terminem wymiany abonamentów (2 - 16 ...

Zaproszenie na spotkanie z Dyrektor NOSPR

Wydarzenia
Zarząd TP NOSPR zaprasza wszystkich członków Towarzystwa na spotkanie z Panią Dyrektor NOSPR Ewą Bogusz-Moore, ...

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

Wydarzenia
26.05 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR na swoim Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym dokonało wyboru władz Zarządu na nową kadencję, ...

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół NOSPR

Wydarzenia
W niedzielę 26 maja, bezpośrednio po poranku o godz. 13.45  (II termin godz. 14.00) w ...

Badania ankietowe w siedzibie NOSPR

Wydarzenia
Szanowni Państwo, prosimy o pomoc i wzięcie udziału w badaniach ankietowych Abonamentowicze NOSPR, które będą realizowane w siedzibie ...

Spotkanie przed koncertem 6 grudnia 2018 i premiera książki "Górecki. Geniusz i upór"

Wydarzenia
6 grudnia, o godz. 17:30 - przed tradycyjnym spotkaniem organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół NOSPR, na którym Marcin Trzęsiok omówi ...

Nowy sekretarz Zarządu Towarzystwa!

Wydarzenia
Informujemy, że od 12 września 2018 r. sekretarzem Zarządu Towarzystwa jest Karolina Rogowska. 

Odszedł Leszek Wróbel

Wydarzenia
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 20 sierpnia2018 r. odszedł nagle nasz Przyjaciel, Leszek Wróbel, w latach ...

Abonamenty w sezonie 2017/2018

Wydarzenia
Informujemy, że wymiany abonamentów można dokonać w kasie biletowej NOSPR w okresie 29 czerwca – 15 ...

Kalendarium