Seria koncertów Scena młodych

Scena młodych

Koncerty serii Scena Młodych mają na celu promocję najbardziej uzdolnionych i utytułowanych młodych adeptów sztuki muzycznej – od uczniów, po studentów i młodych absolwentów uczelni muzycznych. Cykl jest adresowany do szerokiego grona odbiorców – również do mniej doświadczonych melomanów, rozpoczynających swoją przygodę z muzyką klasyczną. Dużym walorem serii jest bowiem jej różnorodność estetyczna. W programach koncertów, obok żelaznego repertuaru klasyczno-romantycznego, gości również muzyka dawna i muzyka najnowsza, a także repertuar wokalno-operowy oraz folkowy. Ponadto koncerty serii każdorazowo poprzedza krótka prelekcja, przybliżającą słuchaczom repertuar prezentowany przez młodych wykonawców.