Seria koncertów Kwartet Śląski

Kwartet Śląski

Cykl koncertów Kwartetu Śląskiego - jednego z czołowych polskich zespołów kameralnych.

Muzyka kameralna zyskała szczególną rangę w czasach klasycyzmu wiedeńskiego. Wśród wszystkich gatunków kameralnych pozycję najwyższą zajął kwartet smyczkowy. Johann Wolfgang Goethe napisał niegdyś, że słuchając kwartetu Mozarta odniósł wrażenie, jakby przysłuchiwał się bystrej rozmowie czterech osób. W rzeczy samej, kwartet jest gatunkiem „demokratycznym”. Odwołuje się do argumentu oraz inteligencji, stroni od efektu czysto zewnętrznego.

Od tamtej epoki – drugiej połowy XVIII wieku – niewiele się zmieniło. Owszem, kwartety kolejnych 250 lat przeszły wielką ewolucję, zgodną z rytmem zmian, jakim podlegała cała muzyka i kultura Zachodu. Tym niemniej – nawet w świecie, w którym zanikła instytucja mieszczańskiego salonu –  gatunki kameralne wciąż służą wypowiedzi bardzo osobistej, będąc zarazem najwyższym probierzem kompozytorskiego rzemiosła.

Cykl „To, co najlepsze. Polska i świat” pozwoli zapoznać się z szerokim repertuarem kameralnym, nie tylko kwartetowym. Zabrzmią utwory należące z kręgu arcydzieł romantycznej i nowoczesnej literatury kameralnej. W każdym koncercie znajdą się też utwory polskie, powstałe w drugiej połowie XX wieku. Wiele z nich posiada już rangę klasyki, ale zabrzmią również dzieła mniej znane. Nie zabraknie prawykonań kompozycji, które wyszły spod ręki twórców młodego pokolenia. Silną reprezentację będzie miała śląska szkoła kompozytorska – jedno z ważniejszych zjawisk w powojennej muzyce polskiej.

Każdy koncert poprzedzony będzie prelekcją przybliżającą utwory danego wieczoru.  

 

data informacje abonament