Seria koncertów Muzyka dawna

Muzyka dawna

W ramach serii Muzyka Dawna w sezonie koncertowym 2018/2019 usłyszymy bardzo bogaty (12 koncertów!) i ciekawy repertuar powstały w trzech muzycznych epokach: baroku, klasycyzmie i romantyzmie. Aż cztery koncerty (16.11, 1.02, 8.02, 8.03) poświęcono muzyce XIX wieku.

Na otwarcie sezonu (19.10) przewidziano koncertową wersję jednej z najsłynniejszych oper Christopha Willibalda Glucka Orfeo ed Euridice a w Wielki Piątek (19.04) Requiem Wolfganga Amadeusa Mozarta. Z racji 260 rocznicy śmierci Georga Friedricha Händla jego muzyka będzie często gościć na Placu Wojciecha Kilara. Wpierw (7.12) zabrzmi jedno z jego największych oratoriów Juda Machabeus, niespełna miesiąc później (11.01) dwa concerti grossi, a podczas koncertu zamykającego sezon (21.06) wykonane zostaną cztery koronacyjne hymny, słynne chóry Hallelujah i Amen z oratorium Mesjasz oraz Water music i Music for the Royal Fireworks. Wszystkie te utwory powstały w londyńskim okresie twórczości wielkiego saksończyka. Muzyki angielskiej będzie znacznie więcej, gdyż poznamy także dzieła wielkich poprzedników Händla – Johna Blowa i Henry’ego Purcella (24.05), a podczas koncertu p.t. Muzyka w czasach Jane Austen (1.02) – nieznane w Polsce pieśni i utwory fortepianowe kompozytorów angielskich późnego baroku, klasycyzmu i romantyzmu. W 150 rocznicę śmierci Hectora Berlioza zagrane będą jego najbardziej znane dzieła orkiestrowe (8.03). W stulecie odzyskania niepodległości (16.11) nie zabraknie oczywiście muzyki polskiej. Co ważniejsze, będziemy mieli okazję poznać niezwykle rzadko wykonywane nad Wisłą utwory orkiestrowe Karola Lipińskiego i Augusta Fryderyka Duranowskiego. W roku 2019 usłyszymy też muzykę polskiego baroku (1.03). Niezwykle ciekawie zapowiadają się koncerty, podczas których dzieła Händla i Beethovena (11.01, 8.02) zabrzmią w kontekście utworów słabo znanych lub całkowicie zapomnianych kompozytorów tworzących w ich czasach. Wiosenną porę (31.05) umilą francuskie suity Georga Muffata ze zbioru Florilegium primum.  

Najwyższy poziom wykonawczy zapewnią zespoły krajowe (Camerata Silesia, {oh!} Orkiestra Historyczna, Capella Cracoviensis, Octava Ensemble) i zagraniczne (Academy of Ancient Music, Orchestra of the Age of Enlightenment, Akademie für Alte Musik Berlin, Kölner Akademie, Les Siècles, The Marian Consort) wraz z rzeszą wybitnych solistów.

Piotr Wilk

data informacje
21.CZE
piątek
19:30