Rada orkiestry

Przewodniczący Rady Orkiestry

Patryk Laburda

Członek Rady Orkiestry

Marek Barański

Członek Rady Orkiestry

Mieczysław Krzyżowski

Członek Rady Orkiestry

Damian Walentek

Członek Rady Orkiestry

Rafał Zambrzycki