Ensemble Artaserse / Philippe Jaroussky

Sala koncertowa
piątek
24 listopada 2017 | godz. 19:30
Ensemble Artaserse / Philippe Jaroussky

Program

Georg Friedrich Händel 

fragmenty instrumentalne i wokalne z oper Radamisto, Flavio, król Longobardów, Siroe, król Persji, Imeneo, Giustino, Ptolemeusz, król Egiptu

wybrane części z concerti grossi op. 3 i 6

 

Czas trwania koncert to ok 110 min.

Geniusz kompozytorski Georga Friedricha Händla (1685-1759) ujawnił się najpełniej na polu opery, oratorium i koncertu. To dla opery porzucił studia prawnicze w 1703 roku, by zostać skrzypkiem i klawesynistą, a w końcu kompozytorem Opery Hamburskiej. Jako dwudziestolatek debiutował tu operą Almira (po niemiecku), jednak dopiero następne lata spędzone w Italli pozwoliły mu zgłębić ów gatunek u źródła i wydać pierwszy udany owoc – Agrypinę (Wenecja 1709). Wielki sukces jego Rinalda wystawionego w 1711 w Londyńskim The Queen’s Theatre zadecydował o dalszych losach kompozytora i jego decyzji, by na stałe osiąść w Anglii. Tu dzięki operze zdobył sławę i majątek.

Sukces swych londyńskich oper zawdzięczał nie tylko talentowi kompozytorskiemu, lecz znakomitym śpiewakom, przede wszystkim kastratowi Francesco Bernardiemu (1686-1759) zwanemu Senesino. Większość arii z dzisiejszego koncertu śpiewana była właśnie przez niego. Debiutował w roli tytułowej w Radamisto 28 XII 1720 roku, wykonywał partię Guida we Flavio (1723) i role tytułowe w Siroe (1728) i Ptolomeuszu (1728). Wystąpił w 20 operach Händla, jego gwałtowny charakter i fatalne maniery doprowadziły do zerwania współpracy z kompozytorem w 1733 roku i upadku jego przedsiębiorstwa operowego. Rolę tytułową w Justynie (1737) i partię Tyrynta w Imeneo (1740) śpiewali już inni kastraci – Domenico Annibali i Giovanni Battista Andreoni. Wszyscy ci trzej śpiewacy dysponowali wybitnymi głosami altowymi lub mezzo-sopranowymi. Senesino słynął z wzorowej intonacji, błyskotliwej techniki w koloraturach, ekspresywnego cieniowania dynamicznego i gustownego, nieprzesadnego zdobnictwa. W ariach z dzisiejszego programu znajdziemy wiele fragmentów pozwalających Philippowi Jarousskiemu oddać kunszt wykonawczy Senesina.

Podczas kluczowego dla swej kariery pobytu we Włoszech młody Händel zetknął się osobiście z Arcangelo Corellim, twórcą pierwszych koncertów, niezwykle popularnych w Anglii. Concerti grossi op. 6 Händla (1739) są hołdem złożonym przez sędziwego już kompozytora włoskiemu mistrzowi. Noszą nie tylko ten sam numer opusowy, co słynne pierwowzory Corellego, lecz przede wszystkim podobne cechy stylistyczne.

Piotr Wilk

Ceny biletów

50 zł 70 zł 90 zł 100 zł

Abonament