7. Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza / AUKSO / Marek Moś

Sala koncertowa
niedziela
26 marca 2017 | godz. 18:00
7. Festiwal Prawykonań Polska Muzyka Najnowsza / AUKSO / Marek Moś

Program

Zygmunt Krauze – Rondo na fortepian Rhodesa i małą orkiestrę smyczkową

Marcin Stańczyk – A due na fortepian Rhodesa i orkiestrę smyczkową

Sławomir Czarnecki – Divertimento

Sławomir Kupczak – Pełnia na fortepian Rhodesa, orkiestrę smyczkową i elektronikę

 

Prawykonania utworów Zygmunta Krauzego, Sławomira Kupczaka i Marcina Stańczyka dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

 

Przypominamy, że koncert rozpoczyna się o godzinie 18:00.

Dyrygent

Wykonawcy

AUKSO, realizacja warstwy elektronicznej: Sławomir Kupczak, Marcin Stańczyk

Ceny biletów

5 zł 10 zł