Środa młodych / Dni Zoltána Kodálya

Sala kameralna
środa
7 czerwca 2017 | godz. 19:30
Środa młodych / Dni Zoltána Kodálya

Program

Zoltan Kodaly – Romance Lyrique

Agnieszka Talarczyk (ruch)

Barbara Dutkiewicz (choreografia muzyki)

Szymon Szopa (wiolonczela)

Eligiusz Skoczylas (fortepian)

 

Zoltán Kodály – Miniatury fortepianowe op. 3 (wybór)

Eligiusz Skoczylas (fortepian)

 

Zoltán Kodály – Adagio na skrzypce i fortepian

Agnieszka Talarczyk (ruch)

Katarzyna Zegarek (ruch)

Barbara Dutkiewicz (choreografia muzyki)

Michał Kowalczyk (skrzypce)

Eligiusz Skoczylas (fortepian)

 

Zoltán Kodály – Miniatury fortepianowe op. 3 (wybór)

Eligiusz Skoczylas (fortepian)

 

Zoltán Kodály – Sonatina na wiolonczelę i fortepian

Maria Bernaciak, Agnieszka Frączek (ruch)

Barbara Dutkiewicz (choreografia muzyki)

Szymon Szopa (wiolonczela)

Eligiusz Skoczylas (fortepian)

 

PROGRAM