Wtorkowy Klub Jazzowy / Koncert kompozytorów i aranżerów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Sala kameralna
wtorek
28 marca 2017 | godz. 19:30
Wtorkowy Klub Jazzowy / Koncert kompozytorów i aranżerów Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Program

Big-Band Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach

Zespoły instrumentalne i wokalne Instytutu Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach

Kwintet dęty oraz Studencka orkiestra smyczkowa Akademii Muzycznej w Katowicach

 

Fragile – kompozycja Sting, aranżacja i wokal Sabina Myrczek

You’ll Never Stop – kompozycja, aranżacja i vocal Magdalena Rębisz

Dominica’s Dream – kompozycja i aranżacja Adam Jarzmik

Nobody Like You – kompozycja, aranżacja i wokal Małgorzata Hutek

Obcowizna – kompozycja i aranżacja Paweł Płoskoń

Horns Meets Latino – kompozycja i aranżacja Zygmunt Popela

Spartakus – kompozycja i aranżacja Mikołaj Bienek

Phoenix – kompozycja i aranżacja Marcin Sadowski

Oblivione – kompozycja Astor Piazzola, aranżacja Mikołaj Bienek

Trails – kompozycja i aranżacja Michał Sobierajski

New Beginnings – kompozycja i aranżacja Łukasz Rakalski

The Green Night – kompozycja i aranżacja Sabina Myrczek

Cat Nap – kompozycja i aranżacja Łukasz Rakalski

Blue Depth – kompozycja i aranżacja Adam Jarzmik

 

Specjalność kompozycja i aranżacja stanowi obok instrumentalistyki jazzowej oraz wokalistyki jazzowej jeden z kierunków edukacyjnych w Instytucie Jazzu Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. Studia na specjalności kompozycja i aranżacja pozwalają studentom na zdobycie obszernej wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu kompozytorsko-aranżerskiego oraz na rozwijanie i formowanie ich indywidualnych zdolności twórczych, kształtowanych w trakcie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych I i II stopnia. Od kilku lat istnieje możliwość poszerzenia gruntownego wykształcenia kompozytorów-aranżerów na studiach III stopnia (doktoranckich). Ważnym aspektem w edukacji kompozytorów i aranżerów jest odpowiedni program dydaktyczny, obejmujący różnorakie obsady wykonawcze, stanowiące punkt wyjścia dla tworzonych przez studentów utworów. Program ten obejmuje z jednej strony utwory przeznaczone na małe jazzowe zespoły instrumentalne lub wokalno-instrumentalne typu combo oraz wielki jazzowy aparat wykonawczy, jakim jest big-band, z drugiej zaś strony – utwory na klasyczną obsadę kameralną (kwartety, kwintety, orkiestra kameralna, chór a cappella itp.) oraz na wielką obsadę symfoniczną. Dobrą okazją do sprawdzenia umiejętności kompozytorsko-aranżerskich są dla studentów coroczne koncerty w ramach obowiązkowych estrad studenckich, na których prezentują oni swe dzieła, często występując również w roli dyrygenta. Kadrę pedagogiczną prowadzącą elitarną klasę kompozycji i aranżacji w momencie powstania Wydziału Muzyki Rozrywkowej (obecnie Instytutu Jazzu, którego dyrektorem jest prof. zw. dr hab. Jerzy Jarosik) stanowili: prof. Zbigniew Kalemba, ad. Józef Szwed oraz wykł. Czesław Płaczek. Obecnie klasę kompozycji i aranżacji prowadzą: prof. dr hab. Andrzej Zubek, prof. AM dr hab. Jacek Glenc, dr hab. Dariusz Janus, dr Marek Walarowski. Na przestrzeni wielu lat działalności Wydziału, a później Instytutu Jazzu, w specjalności kompozycja i aranżacja ukończyło studia ok. dwustu absolwentów. Biorą oni czynny udział w życiu artystycznym w kraju i za granicą, pisząc i koncertując często z najlepszymi muzykami jazzowymi i estradowymi. Wielu z nich poświęciło się również pracy pedagogicznej.
[Jacek Glenc]

Ceny biletów

5 zł