Recitale mistrzowskie / Odrodzona – Reborn. Maria Pomianowska i przyjaciele

Sala kameralna
niedziela
29 stycznia 2017 | godz. 18:00
Recitale mistrzowskie / Odrodzona – Reborn. Maria Pomianowska i przyjaciele

Program

Maria Pomianowska – program autorski oparty na kompozycjach nawiązujących do źródeł muzyki polskiej, perskiej, indyjskiej, Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki

 

WYKONAWCY

Maria Pomianowska - śpiew, suka biłgorajska, suka mielecka, fidel płocka, kierownictwo artystyczne, kompozycje

Aleksandra Kauf - śpiew, suka biłgorajska, suka mielecka, fidel plocka

Iwona Rapacz - suka basowa

Patrycja Napierała  -instrumenty perkusyjne

„Dawno temu w Indiach zrozumiałam, że cała muzyka została już dawno skomponowana i znajduje się w miejscu poza czasem i przestrzenią – pisze Maria Pomianowska w komentarzu do projektu pt. Reborn. – My, artyści, tworząc ją, w istocie odkrywamy coś, co już istnieje, tak jak podróżnik odkrywa nowe lądy”. U Pomianowskiej pasja podróżnika łączy się z punktem widzenia etnomuzykologa i muzyka. We współpracy ze specjalistami podjęła nie lada wyzwanie: rekonstrukcję i odtworzenie praktyki gry na zapomnianych instrumentach – suce biłgorajskiej, suce mieleckiej oraz fideli płockiej. Kierowała się przy tym nie tylko „filologiczną” skrupulatnością. Wprowadziła też innowacje, bo przecież pantha rei. „Klimaty tradycyjnej muzyki polskiej, echo melodii perskich i indyjskich, rytmy Bliskiego czy Dalekiego Wschodu – kontynuuje Pomianowska – odcisnęły się na moim sercu jak pieczęć. Trzydzieści lat podróży po wszystkich kontynentach z sukami i fidelami uświadomiło mi, że te proste staropolskie instrumenty potrafią rozmawiać we wszystkich językach Świata. Posłuchajcie ich odrodzonego dźwięku. Alfabetu XXI wieku”.
[Marcin Trzęsiok]

Ceny biletów

15 zł