NOSPR / Łukasz Borowicz

Sala koncertowa
piątek
10 marca 2017 | godz. 19:30
NOSPR / Łukasz Borowicz

Program

Ludwig van Beethoven - V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 (ca. 36’)

***

Sergiusz Rachmaninow – III Symfonia a-moll op. 44 (ca. 40’)

 

Przed koncertem, o godz. 18.45 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza do sali kameralnej na spotkanie z Grażyną Brewińską, która omówi wykonywane tego wieczoru utwory.

 

Koncert transmitowany on-line na kanale youtube

 

 

V Koncert fortepianowy Es-dur „Cesarski” op. 73 (1809) zawdzięcza swój przydomek arcyksięciu Rudolfowi, uczniowi Ludwika van Beethovena (1770-1827), któremu został zadedykowany. W rzeczy samej, dzieło utrzymane jest w stylu majestatycznym, i to od pierwszego taktu, w którym fortepian roztacza pawi ogon nieoczekiwanej kadencji. Dalszy przebieg formy jest jednak, jak na Beethovena, dość stereotypowy (wyjąwszy odległą tonację H-dur środkowego Adagio oraz spojenie attacca dwóch części ostatnich). A jednak świetność Koncertu zapiera dech. Porywa też wachlarz emocji: pełny, ale bez cienia tragizmu – od religijnego skupienia ku wybuchowi dionizyjskiego entuzjazmu.

Medium Sergiusza Rachmaninowa (1873-1843) był przede wszystkim fortepian. A jednak od początku (czyli od poematu symfonicznego Urwisko, 1893) wykuwał on także podstawy swego stylu symfonicznego. W jego katalogu znajdują się trzy symfonie (1895, 1907, 1936). Trzecią, w tonacji a-moll, sam Rachmaninow uważał za jedno ze swych osiągnięć najwybitniejszych – sąd, którego nie podzielali ani krytycy, ani publiczność filadelfijska, która jako pierwsza usłyszała je pod dyrekcją Leopolda Stokowskiego. III Symfonia powstała bezpośrednio po znakomitych Wariacjach na temat Paganiniego na fortepian i orkiestrę, z którymi łączy ją m.in. użycie cytatu z eschatologicznej sekwencji Dies irae. Pełna jest też reminiscencji rosyjskich (cerkiewnych i ludowych), których nie należy chyba tłumaczyć li tylko nostalgią emigranta, tym bardziej, że całość wieńczy gest afirmacji. Romantyzm tak nieskrępowany w roku 1936 brzmiał może archaicznie. Paradoksalnie, publiczność początku wieku XXI ma względem tej staroświeckiej patyny znacznie mniej uprzedzeń. [Marcin Trzęsiok]

 

Dyrygent

Wykonawcy

NOSPR

Ceny biletów

25 zł 30 zł 35 zł 45 zł

Abonament