Orkiestra Muzyki Nowej / Tradycyjne instrumenty w nowym ujęciu – klarnet, saksofon

Sala kameralna
niedziela
6 grudnia 2015 | godz. 18:00
Orkiestra Muzyki Nowej / Tradycyjne instrumenty w nowym ujęciu – klarnet, saksofon

Program

Iannis XenakisÉchange na klarnet basowy i zespół instrumentalny
Tomasz OpałkaD.N.A. Koncert na klarnet basowy i orkiestrę kameralną
Aleksander NowakNiebo w Niedabylu na saksofon sopranowy i sinfoniettę

 

Podczas kolejnego koncertu pt. Tradycyjne instrumenty w nowym ujęciu, zaprezentowane zostaną trzy formy koncertujące, a główne role powierzone zostaną takim instrumentom jak klarnet basowy i saksofon sopranowy. Rozpoczynające wieczór Échange (1989) Iannisa Xenakisa, to kompozycja posiadająca wszelkie cechy stylu późnego tego kompozytora.  Xenakis, przede wszystkim utożsamiany z nurtem awangardy muzycznej, w utworze tym ukazuje oblicze mroczne i tajemnicze. Échange rozpoczyna się od niskich i ciemnych brzmień, a solista i orkiestra realizują muzyczną narrację w sposób daleki od tradycyjnego. Czas płynie na wielkim crescendzie, zmierzając do mocnej, wyrazistej kulminacji na zakończenie utworu. 
Tomasz Jakub Opałka w swojej twórczości łączy elementy estetyki muzyki współczesnej z muzyką filmową. Kompozytor studia odbył wpierw u Krzysztofa Baculewskiego w Akademii Muzycznej w Warszawie, a następnie kontynuował naukę w Los Angeles, gdzie współpracował z twórcami należącymi do ścisłej czołówki Hollywood. Jak sam podkreśla, w utworach łączy postawę emocjonalną i intelektualną. Utwór D.N.A. został napisany na zamówienie Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego i nawiązuje do znanej z twórczości tegoż formy łańcuchowej. W odróżnieniu od Lutosławskiego, Opałka nie odwołuje się do formalnych odniesień, lecz nawiązuje do łańcucha DNA. Obecne w utworze ćwierćtonowe harmonie i klastery, a w partii solisty dźwięki harmoniczne dają brzmienie pełne napięcia i niepokoju. 
Koncert zakończy prawykonanie Nieba w Niedabylu, koncertu saksofonowego Aleksandra Nowaka. Utwór powstał na zamówienie Bartłomieja Dusia i Orkiestry Muzyki Nowej. [Magdalena Stochniol]

 

Dyrygent

Wykonawcy

Orkiestra Muzyki Nowej

Ceny biletów

10 zł