Orkiestra Muzyki Nowej / Śląscy klasycy

Sala kameralna
niedziela
22 marca 2015 | godz. 18:00
Orkiestra Muzyki Nowej / Śląscy klasycy

Program

Bolesław  SzabelskiAforyzmy 9

Edward Bogusławski – Intonacje na zespół instrumentalny

Jan Wincenty Hawel – Trzy poematy do wierszy Miłosza op.118 na sopran i zespół kameralny

Henryk Mikołaj GóreckiMałe requiem dla pewnej polki

Edward BogusławskiSekwencje na sopran i zespół kameralny  (prawykonanie)

Jan Wincenty HawelTriompho. Ite missa est z Missa concertante ... op.145 (prawykonanie)

Bolesław Szabelski, kompozytor i organista, był jedną z najważniejszych postaci w muzyce polskiej XX wieku i jednocześnie założycielem tzw. śląskiej szkoły kompozytorskiej. Ci, którzy mieli z nim kontakt, podkreślali jego otwartość na wszystko to, co nowe w muzyce współczesnej. Jego kompozycje, które przez lata były niedostępne dla słuchaczy, dziś są ponownie nagrywane, wydawane i prezentowane odbiorcom. Szabelski ponadto był znakomitym pedagogiem i choć nie należał do wylewnych osób (w środowisku zwykło się mówić o nim ‘milczek’), miał niezwykłą osobowość i wykształcił wielu znakomitych kompozytorów. Podczas koncertu zaprezentowana zostanie twórczość Bolesława Szabelskiego i jego najwybitniejszych wychowanków: Henryka Mikołaja Góreckiego, Jana Wincentego Hawela oraz Edwarda Bogusławskiego. Żadnego z nich nie trzeba przedstawiać szerzej, bowiem ich dorobek jest znany, a w ostatnich latach muzyka tego pokolenia przeżywa prawdziwy renesans. Rangę koncertu podnosi fakt, że tego wieczoru dwie kompozycje będą miały swoje prawykonanie: Triompho. Ite missa est z Missa concertante… Jana Wincentego Hawela oraz Sekwencje na sopran i zespół kameralny zmarłego ponad dekadę temu Edwarda Bogusławskiego. [Magdalena Stochniol]

Dyrygent

Wykonawcy

Orkiestra Muzyki Nowej, Cantus Floridus

Ceny biletów

10 zł