Michał Moc / mYear19 / 8. Festiwal Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza

niedziela
31 marca 2019 | godz. 14:00
Michał Moc / mYear19 / 8. Festiwal Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza

Program

Michał Moc mYear19

Instalacja mYear19 jest przeznaczona do wykonania w przestrzeni otwartej, ukierunkowana na topofoniczne doświadczanie labiryntu dźwięków emitowanych z ponad 100 punktów, w które wplecione są brzmienia instrumentów grających „tu i teraz”.  Prawykonanie, czy też - jak zapewne słusznie należałoby doprecyzować:  rodzaj dźwiękowego wernisażu -  zaplanowane zostało obok budynku NOSPR, w artystycznym labiryncie krzewów po wschodniej stronie gmachu. Obszar ten, w sposób naturalny zapraszający do eksplorowania, samodzielnego szukania rozwiązań, na okazję instalacji wpisze się w konwencję muzyczną. Dźwięk, wraz z nim słuch (my ear), stanie się elementem nadrzędnym. Wertykalny przekrój struktur harmonicznych wbrew pozorom nie będzie przypadkowy, a potencjalne konfiguracje palet brzmieniowych  pozostaną wynikiem świadomego, skonkretyzowanego dookreślenia współbrzmień. Niemniej to słuchacz przejmie rolę bohatera i sam, poruszając się po labiryncie, wyabstrahuje swój indywidualny linearny przebieg muzyczny. Rozwiązaniem nie jest tu ucieczka, odnalezienie wyjścia, raczej zaspokojenie ciekawości, nasycenie różnorodnością i doświadczenie struktur na różnym, własnym poziomie słuchowej analizy, detalicznego oglądu (osłuchu).
Dla osób z profesjonalnym doświadczeniem muzycznym (w tym uczniów szkół muzycznych, studentów) mYear19 oferuje też swoiste przeżycie edukacyjne – i to na różnych poziomach trudności. Udostępnione słuchaczom (w postaci zapisu nutowego) elementy mYear19 będą prowokować do rodzaju „grywalizacji” – próby odszukania konkretnych partii, motywów, w labiryncie brzmień. Stanowi to oczywiste nawiązanie do idei tworzonego przez kompozytora Festiwalu Wyobraźni Muzycznej mYear, podczas którego muzycy mierzą się z nietypowymi wyzwaniami wykorzystującymi słuch muzyczny.  Katowicki mYear19 nie jest więc instalacją w rozumieniu spontanicznie kreowanej lub „uzupełnianej” dźwiękiem przestrzeni, ale terytorium, na którym muzyka została w konkretnym celu dość ściśle zakomponowana i rozplanowana topograficznie.

Michał Moc

 

 

Prawykonanie utworu Michała Moca dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie", realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz logotypu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wykonawcy

100 x głośnik MT3145, muzycy Orkiestry Muzyki Nowej (kier. Szymon Bywalec): Alicja Molitorys (flet), Jadwiga Czarkowska (klarnet), Jakub Sznajder (tuba), Irena Kalinowska-Grohs (skrzypce)
Michał Moc realizacja partii głośników