Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / śpiew / I etap

sobota
15 września 2018 | godz. 10:30
Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / śpiew / I etap

Wykonawcy

uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w kategorii śpiew