Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / skrzypce / I etap

poniedziałek
10 września 2018 | godz. 13:30
Przesłuchania I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego / skrzypce / I etap

Program

Bezpłatne wejściówki na przesłuchania do odbioru w kasie NOSPR
oraz w Akademii Muzycznej.

Wykonawcy

uczestnicy I Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego w kategorii skrzypce