Festiwal Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. rocznicy urodzin kompozytora

środa
21 listopada 2018 | godz. 19:30
Festiwal Krzysztofa Pendereckiego z okazji 85. rocznicy urodzin kompozytora

Program

Krzysztof Penderecki –
I Symfonia
Emanacje
Capriccio na skrzypce i orkiestrę
I Koncert skrzypcowy

Dyrygent

Lawrence Foster, Alexander Liebreich, Maciej Tworek, Alexander Humala

Wykonawcy

Patrycja Piekutowska skrzypce
Yu-Chien Tseng skrzypce