Orkiestra Muzyki Nowej / Camerata Silesia / 8. Festiwal Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza

Sala kameralna
piątek
29 marca 2019 | godz. 17:00
Orkiestra Muzyki Nowej / Camerata Silesia / 8. Festiwal Prawykonań - Polska Muzyka Najnowsza

Program

Adrian Konarski Pieśni o miłości na chór mieszany

Ryszard Gabryś Exaudi antico e moderno na dwa głosy solowe, chór mieszany divisi i instrumenty

Maciej Jabłoński V Concerto grosso na klarnet kontrabasowy, marimbę i orkiestrę kameralną

Tomasz Opałka Black Rainbows na saksofon i orkiestrę kameralną

 

Wszystkie utwory znajdujące się w programie koncertu są prawykonaniami.

Concerto grosso na klarnet kontrabasowy, marimbę i orkiestrę Macieja Jabłońskiego powstawało w latach 2017-2019. Kompozytor wskazuje, iż „utwór zrodził się z inspiracji grą muzyków zespołu Kwartludium - Michała Górczyńskiego oraz Pawła Nowickiego. V Concerto grosso  jest jednoczęściową, dwudziestominutową fantazją, w której wiodącą rolę w narracji pełni wielowymiarowy dialog pomiędzy solistami, a orkiestrą. Forma utworu jest na tyle swobodna i niezależna od przyjętych schematów gatunkowych, że czuję się uprawniony do nazwania go właśnie fantazją. Partie solowe z jednej strony wykorzystują zdobycze XX-wiecznej sonorystyki, z drugiej zaś strony będzie miała charakter fakturalny, na co pozwala specyfika obu instrumentów. W partii orkiestrowej wykorzystuję formotwórcze oddziaływanie kolorystyki brzmieniowej, lecz zawsze w połączeniu z innymi komponentami muzyki: gestami melodycznymi, rytmem i harmonią. Ważnym aspektem będą dialogi pomiędzy solistami, a wybranymi instrumentami, co stworzy iluzję „kontrsolistów”. 

Z kolei chóralne Pieśni o miłości Adriana Konarskiego powstały do słów Katarzyny Grzesiak oraz fragmentów z Pieśni nad Pieśniami i Listu Św. Pawła do Koryntian. Słowa kompozytora wyjaśniają, iż są to „trzy pieśni, które oddają różne stany miłości -  od pustki, namiętnego uczucia, po wiarę w absolutne niezależne od nas dobro. Napisałem je do tekstów Katarzyny Grzesiak oraz dokonałem wyboru z  biblijnej Pieśni nad Pieśniami i Listu św. Pawła do Koryntian. Kontemplacyjne ale i surrealistyczne. Ta chóralna muzyka  jest  dla mnie związana z pokorą, ale jednocześnie jest intymnym zwierzeniem, modlitwą, która nie koncentruje się na sacrum, ale widzi  człowieka obok. Miłość poprzez poetycki tekst wznosi się ponad wszelkie religie i podziały. Nie rozgranicza miłości do człowieka od miłości do Boga. Bardzo ważne symboliczne  znaczenie ma fakt, że soliści pochodzą z zespołu chóralnego”.

Ryszard Gabryś to znany wszystkim przedstawiciel śląskiej szkoły kompozytorskiej. Podczas koncertu prawykonane zostanie jego Exaudi antico e moderno na dwa głosy solowe, chór mieszany divisi i instrumenty.

O utworze Tomasz Opałka mówi następująco: „Kompozycja Black Rainbows to utwór, który powstał na zamówienie Bartłomieja Dusia i Orkiestry Muzyki Nowej. Powstawał długo, z przerwami, na przestrzeni wielu ważnych wydarzeń, które miały miejsce zarówno w moim życiu, jak i na Świecie. Pomimo ukończenia partytury w roku 2016 postanowiłem do niej powrócić jeszcze w lutym 2019 roku, by nadać jej ostateczny wyraz i kształt”.

Magdalena Stochniol

Dyrygent

Anna Szostak, Szymon Bywalec

Wykonawcy

Sabina Meck śpiew
Agnieszka Bochenek-Osiecka solowa partia sopranu
Aleksandra Poniszowska solowa partia sopranu
Magdalena Szostak-Krupowicz solowa partia sopranu
Marek Anton solowa partia tenoru

Ceny biletów

5 zł