Orkiestra Muzyki Nowej / Festiwal Górecki - Penderecki

Sala kameralna
niedziela
25 listopada 2018 | godz. 18:00
Orkiestra Muzyki Nowej / Festiwal Górecki - Penderecki

Program

Bolesław Szabelski Aforyzmy 9

Eugeniusz Knapik Tak jak na brzegu morza…

Andrzej Krzanowski MJ 71 (prawykonanie)

Joanna Wnuk-NazarowaLiedchen ohne Worte

Karol Nepelski Circlesong

Listopadowy koncert Orkiestry Muzyki Nowej wpisuje się w trzydniowy festiwal honorujący dwóch wybitnych polskich kompozytorów: Henryka Mikołaja Góreckiego i Krzysztofa Pendereckiego. Na program wieczoru  składają się kompozycje tych, którzy z Góreckim i Pendereckim mieli styczność: nauczyciela Henryka Mikołaja Góreckiego, Bolesława Szabelskiego, wychowanków Góreckiego – Knapika i Krzanowskiego oraz wychowanków Krzysztofa Pendereckiego – Joanny Wnuk-Nazarowej oraz Karola Nepelskiego.

Słuchacza zachwycić może różnorodność technik i estetyk, jakie twórcy ci proponują. W Aforyzmach (1969) Szabelski narzucając sobie ograniczenia w zakresie rozmiaru utworu (czas trwania to zaledwie 5 minut), eksploruje możliwości kolorystyczne zespołu w oparciu o technikę punktualistyczną, nie rezygnując przy tym z prowadzenia dialogów między instrumentami czy kilkugłosowych, dłuższych linii imitacyjnych.

Zupełnie inną estetykę wprowadza kompozycja Eugeniusz Knapika Tak jak na brzegu morza na zespół instrumentalny i taśmę z narratorem recytującym fragmenty wiersza Paula Valery’ego (w polskim przekładzie). Pociąga zespolenie impresjonistycznej aury z czymś zupełnie nowym – niepowtarzalnym pulsowaniem osiągniętym dynamiką i zmiennym tempem.

Przedstawiciel młodszego pokolenia, Karol Nepelski, swoją Circlesong opiera na muzycznej interpretacji figury geometrycznej koła zarówno na poziomie mikro- jak i makroformy. Polega ona m. in. na krótkich "krążących" motywach, frazach, modułach i większych cząstkach utworu. Ideę podkreśla także powracające szybkie i wolne tempo oraz próba osiągnięcia efektu " déjà vu".

Podczas koncertu odbędzie się również prawykonanie utworu MJ 71 - młodzieńczej partytury Andrzeja Krzanowskiego – kompozytora, którego twórczość po wielu latach powróciła do repertuarów koncertowych, zyskując należne jej uznanie wśród wykonawców i publiczności.

Magdalena Stochniol

Czas trwania koncertu to ok. 70 min.

Dyrygent

Wykonawcy

Stanisław Bromboszcz - realizacja i przygotowanie taśmy, Edward Linde-Lubaszenko - recytacja

Ceny biletów

10 zł