Wtorkowy Klub Jazzowy / Koncert studentów kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Sala kameralna
wtorek
26 marca 2019 | godz. 19:30
Wtorkowy Klub Jazzowy / Koncert studentów kierunku Jazz i Muzyka Estradowa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Program

Wykonawcy:

Combo jazzowe I roku licencjatu / opiekun ad .dr Piotr Kostrzewa

Zespól studentów  specjalności World Music / opiekun dr hab. Rafał Grząka

Combo jazzowe II roku licencjatu / opiekun dr hab. Włodek Pawlik

 

Zakład Jazzu i World Music w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie

W dobie nieustannego rozwoju technologii multimedialnych i ciągłego zapotrzebowania na nowe, kreatywne produkcje artystyczne w obrębie sztuki muzycznej powstała potrzeba powołania do życia w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina nowej specjalności adresowanej do instrumentalistów działających w obszarze szeroko pojętej muzyki jazzowej i world music.

Na Wydziale Instrumentalnym powołany został od roku akademickiego 2017/2018 kierunek Jazz i Muzyka Estradowa – specjalność Jazz i World Music. Adresatem studiów są praktykujący artyści-wykonawcy, poszukujący w swej twórczości innowacji w uprawianych gatunkach muzyki, z uwzględnieniem współcześnie zachodzących zmian. Istotą studiów utworzonych w UMFC jest osobisty plan stworzony przez studenta, swoista wizja uwzględniająca artystyczne cele i rozwój, wykorzystująca proponowaną przez uczelnie gamę rozwiązań.

Zajęcia oparte głównie na projektach, ćwiczeniach, mistrzowskich lekcjach z renomowanymi artystami, dających studentom możliwość ustalenia własnej zawodowej drogi i twórczych poszukiwań opartych na analizie i refleksji nad własną twórczością wykonawczą i tożsamością artystyczną. Studenci zostaną wyposażeni w znakomitą technikę oraz umiejętność kreatywnej i twórczej prezentacji.

JM Rektor prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran 15 stycznia 2019 roku powołał do życia Zakład Jazzu i World Music , który znajduje się w strukturze Wydziału Instrumentalnego. Kierownikiem Zakładu jest ad. dr Piotr Kostrzewa.

Ceny biletów

5 zł