{oh!} Orkiestra Historyczna / The Marian Consort / Martyna Pastuszka

Sala koncertowa
piątek
19 kwietnia 2019 | godz. 19:30
{oh!} Orkiestra Historyczna / The Marian Consort / Martyna Pastuszka

Program

Wolfgang Amadeus MozartRequiem d-moll KV 626

Spośród wszystkich dzieł Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756-1791) Requiem d-moll KV 626 otoczone jest największą legendą. Kompozytor nie dokończył tego arcydzieła, zmarł w trakcie pracy nad nim. Romantyczne mity o posłańcu śmierci, który zlecił jego skomponowanie czy otruciu przez Salierego okazały się nieprawdziwe. Posłańcem okazał się Anton Leitgeb, który latem 1791 roku, w imieniu hrabiego Franza von Walsegg, zamówił Requiem dla upamiętnienia zmarłej parę miesięcy wcześniej żony arystokraty. Prosił o anonimowość, gdyż hrabia zwykł zakupione w ten sposób utwory przedstawiać jako własne. Przyczyną śmierci Mozarta była choroba (gruźlica lub angina).   

W momencie otrzymania zamówienia i zaliczki kompozytor tworzył kilka dużych dzieł: Czarodziejski flet, Łaskawość Tytusa, Kantatę masońską, Koncert klarnetowy i waltorniowy. Pracę nad Requiem rozpoczął dopiero w październiku 1791 roku. Od 22 listopada do śmierci 5 grudnia nie wstawał już z łóżka, znajdując jedynie siły na wykonywanie świeżo zapisanych fragmentów z uczniem Franzem Xaverem Süßmayrem i trupą wykonawców Czarodziejskiego fletu. Do pracy podszedł bardzo poważnie. Był to okres jego wzmożonego zainteresowania muzyką religijną. Już od 1798 roku kopiował z wiedeńskich archiwów wiele dzieł sakralnych, aranżował Händlowskiego Mesjasza i komponował 5 mszy. Do feralnego 5 grudnia z zamówionego Requiem zdołał ukończyć jedynie Introit, Kyrie, sekwencję i offertorium zapisał w postaci skrótowej, z której łatwo było uzupełnić brakujące towarzyszenie instrumentalne. Süßmayrowi udzielił wskazówek, aby materiał Introitu i Kyrie powrócił na końcu mszy w Communio.  

Po śmierci męża, by odebrać zapłatę za Requiem Constanza Mozart próbowała nakłonić do ukończenia dzieła różnych jego uczniów i znajomych (Franza Jacoba Freystädtlera. Josepha Eyblera i Maximiliana Stadlera), którzy jednak szybko porzucali pracę. Ostatecznie wyzwanie to podjął Süßmayr, który jest autorem dwóch części Requiem (Sanctus i Agnus Dei), dokończył naszkicowaną jedynie Lacrimosę oraz dokonał orkiestracji pozostałych fragmentów. Msza była gotowa na wiosnę 1792 roku, po raz pierwszy w całości wykonano ją na koncercie benefisowym na rzecz osieroconej rodziny kompozytora w styczniu 1793 roku.

Piotr Wilk

Wykonawcy

Martyna Pastuszka koncertmistrz, prowadzenie
The Marian Consort
Rory McCleery dyrektor artystyczny
Dorota Szczepańska sopran
Reginald Mobley kontratenor
Karol Kozłowski tenor
Marek Rzepka bas

Ceny biletów

20 zł 30 zł 35 zł 45 zł