NOSPR / Gabriel Chmura / Nicolas Altstaedt

Sala koncertowa
piątek
5 kwietnia 2019 | godz. 19:30
NOSPR / Gabriel Chmura / Nicolas  Altstaedt

Program

100. rocznica urodzin Mieczysława Wajnberga

 

Siergiej Prokofiew Marsz i Scherzo z Suity z opery „Miłość do trzech pomarańczy” (ca. 5’)

Dmitrij Szostakowicz II Koncert wiolonczelowy (ca. 35’)

Mieczysław Wajnberg V Symfonia (ca. 45’)

Przed koncertem, o godz. 18.45 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza do sali kameralnej na spotkanie z Aleksandrą Konieczną, która omówi wykonywane tego wieczoru utwory.

Opera Siergieja Prokofiewa (1891–1953) Miłość do trzech pomarańczy (1921) z trudem torowała sobie drogę na sceny. Chłodno przyjęta przez krytykę, zlekceważona przez publiczność, wkrótce po prapremierze stanęła przed groźbą zapomnienia – mimo „bajecznego” libretta na motywach bajki Gozziego. Kompozytor postanowił temu zaradzić, wyodrębniając z partytury sześć scen i łącząc je w suitę orkiestrową. Decyzja okazała się słuszna – opera zaczęła trafiać do serc słuchaczy, także dzięki błyskotliwym aranżacjom części suity, na czele z Marszem z II aktu, który stał się jednym z numerów popisowych Jaschy Heifetza.

Tymczasem II Koncert wiolonczelowy (1966) Dmitrija Szostakowicza (1906-1975) w pierwotnym zamyśle miał być „czternastą symfonią z wiolonczelą solo”. Koncepcja upadła, być może w następstwie wymiany listów z adresatem utworu, Mścisławem Rostropowiczem, któremu udało się również przekonać kompozytora do uzupełnienia III części autorską kadencją wirtuoza. Koncert, po premierze nagrodzony huraganową owacją, wciąż jednak zdradza pokrewieństwa z Symfonią na wiolonczelę i orkiestrę Brittena, gdzie partia solowa podobnie wtapia się w tkankę orkiestrową.

V Symfonia (1962) Mieczysława Wajnberga to z kolei odpowiedź na, skomponowaną w 1936, wycofaną pod ostrzałem stalinowskiej nagonki i wykonaną po raz pierwszy w 1961 roku, IV Symfonię Szostakowicza. Weinberg złożył jej hołd między innymi dosłownym cytatem w ostatniej części, całość jest wszakże bardziej klasycyzująca i dowodzi tyleż głębokiej, co w tamtym czasie niezwykłej wiary w ciągłość tradycji formy symfonicznej.

Dorota Kozińska

Dyrygent

Wykonawcy

Ceny biletów

20 zł 25 zł 30 zł 40 zł

Abonament