NOSPR / Jamie Phillips / Dni Mieczysława Wajnberga

Sala koncertowa
piątek
18 stycznia 2019 | godz. 19:30
NOSPR / Jamie Phillips / Dni Mieczysława Wajnberga

Program

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem żałoby narodowej w dniu pogrzebu tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza - Prezydenta Gdańska zmianie uległ program koncertu. Zamiast Ucznia czarnoksiężnika Paula Dukasa zostanie wykonane Adagio na orkiestrę smyczkową Samuela Barbera.

 

Samuel Barber - Adagio na orkiestrę smyczkową (8')

Mieczysław Wajnberg Fantazja na wiolonczelę i orkiestrę (20')

Antonin DvořákPoemat symfoniczny „Wodnik” (19')

Maurice RavelBalet Moja matka gęś (29')

 

Przed koncertem, o godz. 18.45 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza do sali kameralnej na spotkanie z Agnieszką Nowok-Zych, która omówi wykonywane tego wieczoru utwory.

 

Większość z dzieciństwa wyrasta. Innym dzieciństwo nigdy nie było dane. Jeszcze inni pozostają dziećmi całe życie. W duszy Antonína Dvořáka (1841-1904) drzemał chłopiec, który historie ze świata dorosłych oglądał z baśniowej perspektywy. W poemacie symfonicznym Wodnik – na kanwie ballady ze zbioru Karela Jaromíra Erbena Kytice – opowiedział historię wodnego demona, porwanej przez niego dziewczyny i zabójstwa ich dziecka. Wykorzystał w tym celu siedem krótkich motywów, ściśle powiązanych z narracją poematu.

Skonstruowana w formie łuku Fantazja Mieczysława Wajnberga (1919-1996) przenosi słuchacza w świat melodii żydowskich, wywiedziony ze wspomnień rodziców, którzy w 1903 roku, po krwawym pogromie, uciekli do Warszawy z Kiszyniowa.

Maurice Ravel (1875-1937), który nawet „poważne” kompozycje składał z zapałem sztubaka, nakręcającego blaszaną pozytywkę, skomponował suitę Moja matka gęś na fortepian na cztery ręce w 1908 roku z myślą o wnukach rzeźbiarza Cypriana Godebskiego. W 1911 zorkiestrował te miniaturowe impresje na motywach baśni Perraulta, siedem lat później rozbudował suitę w formę sceniczną, dla Baletów Rosyjskich Diagilewa.

Dorota Kozińska

Dyrygent

Wykonawcy

Marcin Zdunik wiolonczela

Ceny biletów

30 zł 35 zł 40 zł 50 zł

Abonament