NOSPR / Michiyoshi Inoue / Lukáš Vondráček

Sala koncertowa
czwartek
6 czerwca 2019 | godz. 19:30
NOSPR / Michiyoshi Inoue / Lukáš Vondráček

Program

Ludwig van Beethoven
Uwertura „Egmont” (ca. 9')

VIII Symfonia (ca. 26')

Johannes Brahms I Koncert fortepianowy (ca. 43')

 

Szanowni państwo,

informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana solisty koncertu.

I Koncert fortepianowy Johannesa Brahmsa wykona Lukáš Vondráček.

 

Przed koncertem, o godz. 18.45 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza do sali kameralnej na spotkanie z Aleksandrą Konieczną, która omówi wykonywane tego wieczoru utwory.

Mówi się (oczywiście niesłusznie!), że te wielkie symfonie Ludwika van Beethovena (1770-1827) noszą numery nieparzyste, zaś te mniejsze – parzyste. VIII Symfonia F-dur (1812) rzeczywiście jest rozmiarowo niewielka (zwłaszcza jeśli porównać ją z VII Symfonią A-dur, powstającą omalże równocześnie), ale jaki to klejnot muzyczny! Beethoven uspokaja tu swą tytaniczno-rewolucyjną wolę (której wyrazem były III i V) i dionizyjski temperament (buzujący w VII). W VIII Symfonii panuje zasada klasycznego umiaru, choć potraktowana z przymrużeniem oka – np. w żartobliwej części drugiej, parodiującej Symfonię „Zegarową” Haydna (bądź też, co mniej prawdopodobne, wynalazek metronomu przez Johanna Nepomuka Mälzla, przyjaciela kompozytora); w części trzeciej, której Beethoven nakłada nostalgiczną perukę menueta; czy też w finale, w którym Mistrz dworuje sobie (choć nie bez respektu) ze wzniosłego stylu swojej V.

Koncert fortepianowy d-moll (1854-1858) to pierwsza wielka partytura Johannesa Brahmsa (1833-1897), dzieło spełniające „proroctwo” Roberta Schumanna, który w artykule Nowe drogi zamieszczonym w Neue Zeitschrift für Musik (1853) napisał: „Oto nadszedł ktoś, który da nam wszystkim przeżyć rzeczy cudowne”. W Koncercie znalazły się ponoć tematy zaginionej sonaty, którą Brahms zaczął pisać zaraz po wizycie u Schumannów w roku 1854. W międzyczasie jednak, w roku 1856, Robert Schumann zmarł. Ta śmierć odcisnęła piętno na Koncercie. Temat części głównej, Maestoso, rejestruje ponoć stan umysłu Brahmsa, gdy dowiedział się o próbie samobójczej Schumanna w roku 1854. Adagio przynosi ukojenie omalże religijne: Brahms wpisał w partyturę Benedictus qui venit in nomine Domini (w hołdzie Schumannowi?). Finałowe rondo ma lżejszy charakter, choć także ono podlega sile ciążenia części pierwszej.

Marcin Trzęsiok

Dyrygent

Wykonawcy

Ceny biletów

25 zł 40 zł 50 zł 60 zł

Abonament