lista koncertów
data informacje
14.PAŹ
sobota
19:30
18.LIS
sobota
19:30

AUKSO / Anna Tsybuleva

09.GRU
sobota
19:30
27.STY
sobota
19:30

TANGO ATTACK i AUKSO

24.LUT
sobota
19:30

AUKSO / Karol Kozłowski

24.MAR
sobota
19:30

AUKSO / Fabio Biondi

07.KWI
sobota
19:30
05.MAJ
sobota
19:30

AUKSO

16.CZE
sobota
19:30

AUKSO / Leszek Możdżer