SYMFONICZNE KONCERTY EDUKACYJNE

sześć koncertów w sezonie | środy | 12.00 | sala koncertowa
SYMFONICZNE KONCERTY EDUKACYJNE

Koncerty symfoniczne w wykonaniu NOSPR dla młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych Katowic oraz okolicznych miast (grupy zorganizowane).

 

 

Zasady rezerwacji miejsc na koncerty edukacyjne dla młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych.

Symfoniczne koncerty edukacyjne NOSPR przeznaczone są dla uczniów klas gimnazjalnych i licealnych. W przypadku szkół muzycznych I i II stopnia, przyjmowane będą zgłoszenia obejmujące w pierwszej kolejności uczniów kształcących się na poziomie II stopnia.

Wstęp na koncerty jest nieodpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja miejsc.

Na każdy koncert należy dokonywać oddzielnej rezerwacji. Terminy rezerwacji na poszczególne koncerty zamieszczane są na stronie NOSPR w zakładce CENTRUM EDUKACJI MUZYCZNEJ

Zgłoszenie zawierające nazwę i adres szkoły, nazwisko i nr telefonu opiekuna grupy, liczbę rezerwowanych miejsc oraz przedział wiekowy uczestników koncertu (ew. określenie poziomu kształcenia: gimnazjalny/ licealny) należy przesyłać na adres e-mailowy: dow@nospr.org.pl

Koncerty edukacyjne finansowane są z budżetu miasta Katowice. Z tego względu pierwszeństwo w rezerwacji miejsc przysługuje szkołom z terenu Katowic. W przypadku szkół spoza Katowic maksymalna liczba miejsc rezerwowanych na jeden koncert przez daną szkołę wynosi 50.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekracza liczbę miejsc w sali koncertowej, NOSPR zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowego kryterium, tj. dotychczasowego uczestnictwa danej szkoły w koncertach. Oznacza to, iż pierwszeństwo w rezerwacji miejsc będą miały szkoły, których uczniowie nie mieli jeszcze okazji uczestniczyć w koncercie edukacyjnym w danym sezonie.

Ostatecznym potwierdzeniem rezerwacji jest e-mail zwrotny z Działu Organizacji Widowni.

Zarezerwowane bilety należy odebrać w kasie NOSPR najpóźniej 30 minut przed koncertem.

Rezygnacja z udziału w koncercie musi być zgłoszona w Dziale Organizacji Widowni najpóźniej 3 dni przed koncertem. Brak zgłoszenia rezygnacji może skutkować odmową przyjęcia rezerwacji na kolejne koncerty edukacyjne.

Do sali koncertowej nie wolno wnosić jedzenia (w tym gum do żucia) ani napojów. 

 

Aleksandra Konieczna
+48 32 73 25 323 edukacja@nospr.org.pl