W DOBRĄ STRUNĘ

od 3 roku życia
W DOBRĄ STRUNĘ

Nauka gry na skrzypcach metodą Suzuki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, prowadzone w systemie indywidualnym oraz grupowym. 

Wyjątkową cechą zajęć jest aktywny udział rodzica (opiekuna) w lekcjach. Zaangażowanie dorosłych w zajęcia stwarza okazję do wspólnego spędzania czasu i radosnego wspólnego odkrywania świata muzyki poprzez zabawę.

W czasie lekcji indywidualnej dziecko i rodzic poznają tajniki gry na instrumencie poprzez obserwowanie nauczyciela oraz granie prostych utworów.  Lekcje grupowe przygotowują dziecko do pracy w zespole muzycznym i dają radość ze wspólnego koncertowania. Dzieci najlepiej uczą się w grupie rówieśników, podpatrując, czerpiąc inspirację i motywację ze wspólnego grania. W trakcie zajęć wykorzystywane są ćwiczenia i zabawy wspomagające rozwój koncentracji, refleksu, spostrzegawczości i koordynacji ruchowej.

 

Terminy: wtorki, piątki – godz. 16:00-20:00, sala warsztatów muzycznych

prowadzenie – Monika Drygalska (certyfikowany nauczyciel Suzuki)

informacje i zapisy – m.dyrgalska@nospr.org.pl