MIECZYSŁAW KARŁOWICZ NAGRANIA HISTORYCZNE

Polskie Radio CD: PRCD 109

Karłowicz Mieczysław

Symphonic poem Episode at a Masquerade, Op. 14
also: Polskie Radio CD: PRCD 184
Symphonic poem Returning Waves, Op. 9
Symphonic poem Stanisław and Anna Oświęcim, Op. 12

conductor - Grzegorz Fitelberg

Powrót
MIECZYSŁAW KARŁOWICZ NAGRANIA HISTORYCZNE