Krzysztof Penderecki

Polskie Nagrania CD: PNCD 020

Penderecki Krzysztof

- Adagietto for Paradise Lost
- Cello Concerto No. 2
- The Dream of Jacob
- Concerto for Viola and Orchestra

soloist - Ivan Monighetti
                Stefan Kamasa
conductor - Antoni Wit

Powrót
Krzysztof Penderecki