Podsumowanie roku 2014 w kulturze w prasie ogólnopolskiej

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z artykułami, które pod koniec ubiegłego roku ukazały się w ogólnopolskiej prasie i dotyczyły podsumowań roku 2014 kulturze. Autorzy wiele miejsca poświęcili w nim działalności NOSPR.

Jacek Hawryluk w Gazecie Wyborczej określił otwarcie nowej siedziby NOSPR  mianem "najbardziej spektakularnego wydarzenIa w muzyce" (całość artykułu dostępna tutaj).

Jacek Marczyński w Rzeczpospolitej, podsumowując rok 2014 w muzyce, w pierwszej kolejności wymienił otwarcie siedziby NOSPR, którą określił jako „porównywalną do najlepszych na świecie” (całość artykułu dostępna tutaj).