Wybory władz Towarzystwa Przyjaciół NOSPR na lata 2016-2019

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że kadencja 2013-2016 dobiega końca, 24.04.2016 r. odbyło się Walne Zebranie członków TP NOSPR, które dokonało wyboru swoich władz na nową kadencję. Po stosownych sprawozdaniach [prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej], udzieleniu ustępującemu Zarządowi absolutorium i dyskusji, Zebranie powierzyło prowadzenie spraw Towarzystwa Zarządowi w dotychczasowym składzie: Mieczysław Juda -prezes, Irena Siodmok-wiceprezes, Krystyna Faliszek - skarbnik, Leslaw Wróbel - sekretarz, Ewa Możejko-Rogowska - członek, Beata Tomanek - członek, Ewa Lewicka - członek. Zebranie wybrało też Komisję Rewizyjną w składzie: Maria Dudała - przewodnicząca, Urszula Michalska - członek, Ewa Błachowska - członek