WIEDEŃCZYCY W NOSPR / KURSY MISTRZOWSKIE

Sezon 2014/2015 – pierwszy w nowej siedzibie – stawia przed nami nowe zadania, gdyż obok dotychczasowej działalności koncertowej i nagraniowej NOSPR pełni rolę kreatora działań artystycznych i edukacyjnych. Doskonałym przykładem realizacji tego postulatu jest przygotowana przez NOSPR seria kursów mistrzowskich Wiedeńczycy w NOSPR w następujących specjalnościach: orkiestra kameralna, kwartet smyczkowy, skrzypce, altówka, wiolonczela, fortepian, klarnet, waltornia.

 

Wykładowcy

Rainer Honeck (koncertmistrz Filharmonii Wiedeńskiej): skrzypce, orkiestra kameralna

Christian Frohn (altowiolista-solista Filharmonii Wiedeńskiej): altówka

Robert Nagy (wiolonczelista-solista Filharmonii Wiedeńskiej, prof. Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu: wiolonczela

Steude Quartet (kwartet smyczkowy koncertmistrza Filharmonii Wiedeńskiej Volkharda Steudego): kwartet smyczkowy

Daniel Ottensamer (klarnecista-solista Filharmonii Wiedeńskiej): klarnet

Wolfgang Tomböck (waltornista-solista Filharmonii Wiedeńskiej): waltornia

Stefan Vladar (prof. Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu): fortepian

 

4 października 2014, godz. 14.00 – 16.00, sala kameralna

Kurs orkiestrowy dla uczniów Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu

wykładowca: Rainer Honeck

program: Wolfgang Amadeus Mozart Serenada G-dur Eine kleine Nachtmusik KV 525

Skład orkiestry:

skrzypce I
Rainer Honeck (koncertmistrz Filharmonii Wiedeńskiej)

Jacek Głogowski (OSM II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu)
Gabriela Kalinowska (OSM II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu)
Weronika Woszczek (PSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach)
Konstancja Smolorz (POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Wojciech Nowik (POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

skrzypce II
Ewa Doleżych (OSM II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu)
Weronika Sidorska (OSM II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu)
Maja Kobielska (PSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach)
Maria Gomułka (PSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach)
Zuzanna Krystek (POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

altówki
Borys Urbanowicz (OSM II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu)
Agnieszka Gębicka (PSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach)
Martyna Dziechciarz (POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)
Anna Krzyżak (POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

wiolonczele
Oliwia Meiser (OSM II st. im. Fryderyka Chopina w Bytomiu)
Jolanta Markowska (PSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach)
Patrycja Kajca (PSM II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach)

kontrabas
Mateusz Szewczyk (POSM II st. im. Karola Szymanowskiego w Katowicach)

 

4 października 2014, godz. 14.00 – 16.30, sala prób sekcyjnych nr 1

Kurs dla studentów klarnetu

wykładowca: Daniel Ottensamer

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 15.09.2014
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

Lista uczestników, według kolejności zgłoszeń:

1. Bartłomiej Dobrowolski
2. Katarzyna Pala
3. Julian Kluz
4. Patryk Śliskowski
5. Maksymilian Gruchlik

Lista rezerwowa:
1. Łukasz Morawski

 

4 października 2014, godz. 14.00 – 16.30, sala prób sekcyjnych nr 2

Kurs dla studentów waltorni

wykładowca: Wolfgang Tomböck

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 15.09.2014
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

Lista uczestników, według kolejności zgłoszeń:

1. Edyta Chmielewska
2. Maciej Halama
3. Michał Kanawka
4. Konrad Gołda
5. Paula Lis

Lista rezerwowa:
1. Karolina Gniazdowska
2. Michał Zdrzałek
3. Sylwia Majchrzak
4. Włodzimierz Reif
5. Szymon Rywalski
6. Marcin Chrzanowski

 

8 marca 2015, godz. 14.00 – 16.00, sale prób sekcyjnych nr 1-4

Kurs dla kwartetów smyczkowych

wykładowcy: członkowie Steude Quartet, muzycy Filharmonii Wiedeńskiej: Volkhard Steude (skrzypce), Holger Groh (skrzypce), Elmar Landerer (altówka), Wolfgang Härtel (wiolonczela)

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 23.02.2015
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (8 zespołów) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

 

14 czerwca 2015, godz. 14.00 –16.30, sala kameralna NOSPR

Kurs dla studentów fortepianu

wykładowca: Stefan Vladar

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 1.06.2015
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

 

14 czerwca 2015, godz. 14.00 –16.30, sala do prób sekcyjnych nr 1

Kurs dla studentów skrzypiec

wykładowca: Rainer Honeck

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 1.06.2015
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

 

14 czerwca 2015, godz. 14.00 –16.30, sala prób sekcyjnych nr 2

Kurs dla studentów altówki

wykładowca: Christian Frohn

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 1.06.2015
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

 

14 czerwca 2015, godz. 14.00 –16.30, sala prób sekcyjnych nr 3

Kurs dla studentów wiolonczeli

wykładowca: Robert Nagy 

 • zapisy odbywają się poprzez wypełnienie formularza od 1.09.2014 do 1.06.2015
 • o zakwalifikowaniu do uczestnictwa czynnego (5 osób) będzie decydować kolejność zgłoszeń
 • kurs otwarty dla publiczności (uczestnictwo bierne)

 

Informacji udziela: Anna Bywalec-Fojcik, e-mail: a.fojcik@nospr.org.pl, tel. 32 73 25 315

Formularz zgłoszeniowy