Bilety i abonamenty

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem koncertów w sezonie 2018/2019.

Sprzedaż biletów na koncerty odbywające się od marca do czerwca 2019 roku (za wyjątkiem koncertów i wydarzeń o charakterze specjalnym) prowadzona będzie od 8 stycznia 2019 od godziny 10.00 w kasie biletowej NOSPR oraz w systemie sprzedaży online.

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty w godzinach 10:00-20:00.
W pozostałe dni koncertowe - na dwie godziny przed koncertem.

tel. 32 73 25 312 lub 320

Poprzez stronę www.nospr.org.pl

W sprzedaży on-line dostępne są bilety na wszystkie koncerty organizowane przez NOSPR.

Od 1.09.2018 do cen biletów zakupionych on-line doliczana jest opłata serwisowa w kwocie: 1 zł dla biletów o wartości do 20 zł, 3 zł dla biletów o wartości do 50 zł, 5 zł dla biletów o wartości do 100 zł, 6,5 zł dla biletów o wartości do 150 zł, 8 zł dla biletów o wartości do 300 zł.

Operatorem sprzedaży jest Serwis Bilety24.

Zasady sprzedaży online Serwisu Bilety24

 

Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonać osobiście w Kasie (ul. PLAC KILARA 1), bądź telefonicznie pod numerami telefonów: 32 73 25 312 i 32 73 25 320, w godzinach od 10:00 do 20:00, od wtorku do soboty.

 

W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

- imienia i nazwiska osoby rezerwującej  oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.

Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną w Katowicach wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

- w przypadku, gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest podanie nazwę firmy lub instytucji na którą faktura ma być wystawiona, adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz NIP.

Rezerwację biletów dokonaną osobiście lub telefonicznie należy opłacić w ciągu 14 dni od jej dokonania. Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.

Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 14 dni od dnia rezerwacji, płatność gotówką/kartą w kasie biletowej NOSPR lub przelewem na konto:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
Nr rachunku: 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, liczbę biletów oraz datę i tytuł koncertu.

  • Po upływie 14 dni nieopłacone rezerwacje będą zwalniane do sprzedaży.
  • Zarezerwowane i opłacone bilety należy odebrać w kasie NOSPR najpóźniej 30 minut przed koncertem.

Zwroty biletów:

- bilety zakupione w kasie biletowej NOSPR można zwrócić najpóźniej 3 dni przed koncertem.

- za każdy zwrócony bilet pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.

- zwrotów należności dokonuje się wyłącznie w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatność za bilety.

- na podstawie zapisów Regulaminu sprzedaży biletów serwisu Bilety24.pl (Dział VI, pkt 13 ) serwis nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych w systemie on-line, za wyjątkiem koncertów odwołanych z przyczyn leżących po stronie NOSPR.

 

NOSPR zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów biletów na wybrane wydarzenia.

Wydarzenia w NOSPR w Katowicach rozpoczynają się punktualnie, prosimy zatem o punktualność.

Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.

Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzenia jest zabronione.

 

Więcej informacji:
Dział Organizacji Widowni, e-mail: dow@nospr.org.pl, tel. 32 73-25-321

 

 

Bilety rabatowe