Bilety i abonamenty

Mój karnet upoważnia do zakupu biletów ze zniżką na wydarzenia organizowane przez NOSPR w sali koncertowej lub w sali kameralnej.

Koncerty w ramach oferty "Mój karnet" dostępne są na stronie internetowej NOSPR w zakładce Mój karnet.

W ramach karnetu należy wybrać salę oraz liczbę koncertów.

Sala Liczba koncertów w karnecie Zniżka
sala koncertowa 5 różnych koncertów 10%*
sala koncertowa 8 różnych koncertów 15%*
sala kameralna 5 różnych koncertów 10%*
sala kameralna 8 różnych koncertów 15%*

* od ceny regularnej biletów włączonych w karnet, po uprzednim uwzględnieniu ulg przypisanych do danego wydarzenia, o ile taka ulga została przyznana. Cena biletu ulgowego jest ustalana indywidualnie do koncertu.

 

Mój karnet upoważnia do zakupu biletów ze zniżką na wydarzenia organizowane przez NOSPRz wyłączeniem:
- koncertów abonamentowych NOSPR S1, S2, S3 
- koncertu Sylwestrowego
- koncertów organizatorów zewnętrznych (wynajmów)
- innych wskazanych przez NOSPR

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW W RAMACH OFERTY „MÓJ KARNET”

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

Więcej informacji w sprawie karnetów:
- w kasie NOSPR;
- pod numerami telefonów: 32 73 25 312, 32 73 25 320, 32 73 25 321.

 

Wszystkim melomanom dziękujemy za zainteresowanie i dołączenie do grona abonamentowiczów NOSPR. Informujemy, że sprzedaż została zakończona. 

 

Ceny Abonamentów

Abonament S1 (czwartek, 9 koncertów abonamentowych)
kalendarz koncertów

Strefa Cena abonamentu ulgowego Cena abonamentu
1 432 zł 576 zł
2 259 zł 346 zł
3 189 zł 252 zł

 

Abonament S2 (piątek, 9 koncertów abonamentowych) 
kalendarz koncertów

Strefa Cena abonamentu ulgowego Cena abonamentu
1 432 zł 576 zł
2 259 zł 346 zł
3 189 zł 252 zł

 

Abonament S3 (niedziela, 9 poranków abonamentowych)
kalendarz koncertów

Strefa Cena abonamentu ulgowego Cena abonamentu
1 384 zł 512 zł
2 230 zł 307 zł
3 168 zł 224 zł

Cena abonamentu odpowiada sumie cen biletów na wszystkie tworzące daną serię koncerty z 20% zniżką, lub 40% zniżką w przypadku abonamentu ulgowego.

 

Korzyści dla posiadaczy abonamentów

Rodzaj korzyści Abonament
S1, S2 lub S3

Abonament Srebrny
(2 abonamenty)

Abonament Złoty
(3 abonamenty)

Dedykowany newsletter

x x x

Pierwszeństwo zakupu biletów oraz 10% zniżki na wybrane przez NOSPR koncerty*

x x x
Restauracja Cadenza – 10% zniżki na dania główne x x x

Księgarnia Bookiestra – 10% zniżki na książki i 5% zniżki na płyty

x x x

Roczna książka programowa w prezencie

  x x

Zaproszenia na otwarte próby NOSPR*

  x x

Zaproszenie na specjalny koncert kameralny dla posiadaczy abonamentów*

    x

 

* Informacje o innych wydarzeniach, pierwszeństwie zakupu biletów i ofertach specjalnych kierujemy na adres e-mail. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych w kasie biletowej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W okresie sprzedaży abonamentów na sezon 2019/2020 oferujemy abonamentowiczom możliwość pierwszeństwa zakupu biletów w kasie na koncerty: Magdaleny Koženy i Simona RattleKodo​Julia Fische​r ze zniżką 10%. 
(dla jednego abonamentowicza, bez względu na ilość i rodzaj posiadanych abonamentów przysługuje możliwość zakupu jednego biletu).

 

Strefy

W sezonie artystycznym 2019/2020 obowiązuje nowy podział stref na Sali Koncertowej. W związku z tym przy wymianie abonamentu można wybrać nowe miejsce.

PLAN SALI DO POBRANIA

 

Płatności

Płatności w kasie biletowej NOSPR przyjmowane są gotówką/kartą płatniczą/kartą kredytową. Istnieje możliwość zrealizowania przelewu na rachunek bankowy NOSPR: 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001, w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, typ abonamentu, ilość abonamentów oraz indywidualny nr rezerwacji, który jest podawany przy dokonywaniu rezerwacji abonamentu podczas procesu rezerwacji.

Płatność dotycząca rezerwacji online abonamentu powinna wpłynąć na rachunek bankowy NOSPR nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania rezerwacji. W przypadku braku odnotowania płatności w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana automatycznie i zarezerwowane miejsce zostanie przeznaczone do powtórnej sprzedaży.

Abonament ma formę plastikowej karty abonamentowej z przypisanym indywidualnym kodem kreskowym oraz zakodowaną informacją o rodzaju abonamentu, której odbiór następuje w kasie biletowej.

 

Ulgi

Abonament ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom do 26. roku życia, odznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

Zakup abonamentu ulgowego gwarantuje 40% rabatu wobec sumy cen regularnych biletów wchodzących w dany abonament. Podstawą do uzyskania rabatu jest okazanie, przy zakupie w kasie NOSPR ważnego dokumentu, upoważniającego do korzystania z w/w rabatu. Brak okazania ważnego dokumentu, upoważniającego do skorzystania z w/w rabatu powoduje anulowanie rezerwacji abonamentu i zwrot wpłaconych środków pieniężnych.

REGULAMIN SPRZEDAŻY ABONAMENTÓW

OŚWIADCZENIE DO POBRANIA

 

Dodatkowe informacje

W okresie 2 - 7 września 2019 r. pierwszeństwo w zakupie abonamentu oraz w wyborze dostępnych miejsc na sali koncertowej przysługuje posiadaczom abonamentów w sezonie artystycznym 2018/2019 z zastrzeżeniem, że posiadaczowi abonamentu przysługuje prawo do zakupu jednego abonamentu w jednej serii, której nie posiada dotychczas. Przy zakupie abonamentu na sezon artystyczny 2019/2020, posiadacz abonamentu jest zobowiązany do okazania posiadanej dotychczas karty abonamentowej na sezon 2018/2019.

Przy zakupie abonamentu wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku zakupu abonamentu dla osoby trzeciej, kupujący jest zobowiązany do dostarczenia w/w oświadczenia - podpisanego uprzednio przez osobę dla której dokonywany jest zakup. Wzór będzie dostępny w dniu rozpoczęcia sprzedaży.

Celem dokonania rezerwacji abonamentu online należy podać: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, kod pocztowy, miasto.

 

Kontakt w sprawie abonamentów:
- w kasie NOSPR;
- pod numerami telefonów: 32 73 25 312, 32 73 25 320, 32 73 25 321.

Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem koncertów w sezonie 2019/2020

Sprzedaż biletów na koncerty w sezonie 2019/2020 rozpocznie się 16 września br. (wyjątki stanowią wydarzenia o charakterze specjalnym, koncerty zewnętrznych organizatorów i koncerty festiwalowe).

Bilety będą dostępne online na www.nospr.org.pl i na www.bilety24.pl oraz w kasie biletowej!

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR

wtorek–sobota: 10.00–20.00  

niedziela i poniedziałek: na dwie godziny przed koncertem

tel. 32 73 25 312 i 32 73 25 320

Na dwie godziny przed koncertem kasa sprzedaje bilety wyłącznie na koncert w danym dniu.

Poprzez stronę www.nospr.org.pl

W sprzedaży on-line dostępne są bilety na wszystkie koncerty organizowane przez NOSPR.

Od 1.09.2018 do cen biletów zakupionych on-line doliczana jest opłata serwisowa w kwocie: 1 zł dla biletów o wartości do 20 zł, 3 zł dla biletów o wartości do 50 zł, 5 zł dla biletów o wartości do 100 zł, 6,5 zł dla biletów o wartości do 150 zł, 8 zł dla biletów o wartości do 300 zł.

Operatorem sprzedaży jest Serwis Bilety24.

Zasady sprzedaży online Serwisu Bilety24

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR

Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonać osobiście w Kasie (ul. PLAC KILARA 1), bądź telefonicznie pod numerami telefonów: 32 73 25 312 i 32 73 25 320, w godzinach od 10:00 do 20:00, od wtorku do soboty.

 

W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

- imienia i nazwiska osoby rezerwującej  oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.

Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną w Katowicach wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

- w przypadku, gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest podanie nazwę firmy lub instytucji na którą faktura ma być wystawiona, adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz NIP.

Rezerwację biletów dokonaną osobiście lub telefonicznie należy opłacić w ciągu 14 dni od jej dokonania. Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR

Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 14 dni od dnia rezerwacji, płatność gotówką/kartą w kasie biletowej NOSPR lub przelewem na konto:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
Nr rachunku: 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, liczbę biletów oraz datę i tytuł koncertu.

  • Po upływie 14 dni nieopłacone rezerwacje będą zwalniane do sprzedaży.
  • Zarezerwowane i opłacone bilety należy odebrać w kasie NOSPR najpóźniej 30 minut przed koncertem.

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR

Zwroty biletów:

- bilety zakupione w kasie biletowej NOSPR można zwrócić najpóźniej 3 dni przed koncertem.

- za każdy zwrócony bilet pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.

- zwrotów należności dokonuje się wyłącznie w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatność za bilety.

- na podstawie zapisów Regulaminu sprzedaży biletów serwisu Bilety24.pl (Dział VI, pkt 13 ) serwis nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych w systemie on-line, za wyjątkiem koncertów odwołanych z przyczyn leżących po stronie NOSPR.

 

NOSPR zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów biletów na wybrane wydarzenia.

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR

Wydarzenia w NOSPR w Katowicach rozpoczynają się punktualnie, prosimy zatem o punktualność.

Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.

Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzenia jest zabronione.

 

Więcej informacji:
Dział Organizacji Widowni, e-mail: dow@nospr.org.pl, tel. 32 73-25-321

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR

Bilet ulgowy

30% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego w danej strefie; przysługuje emerytom, rencistom, uczniom, studentom do 26. roku życia, odznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis*

* obowiązuje na koncerty abonamentowe oraz serie koncertowe

 

Bilet rodzinny

30% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego dla 2 osób dorosłych i co najmniej 1 dziecka do 16 lat lub 1 osoby dorosłej i co najmniej 2 dzieci do 16 lat*

* obowiązuje wyłącznie na koncerty abonamentowe w sali koncertowej

 

Bilet zbiorowy

15% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego dla grupy min. 15 osób, z wyłączeniem koncertów specjalnych*

* obowiązuje wyłącznie na koncerty abonamentowe w sali koncertowej

 

Bilet specjalny

50% ulga w stosunku do ceny biletu normalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z opiekunem*, dla osób bezrobotnych* oraz dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny*

* obowiązuje wyłącznie na koncerty abonamentowe w sali koncertowej

 

Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów i organizacji widowni NOSPR