Bilety i abonamenty

Wymiana abonamentów dobiegła końca. Nowe abonamenty, dostępne dla wszystkich melomanów, a także karnety elastyczne trafią do sprzedaży we wrześniu.

Repertuar na nadchodzący sezon dostępny będzie na stronie w drugiej połowie sierpnia.

Ceny Abonamentów

Abonament S1 (czwartek, 9 koncertów abonamentowych)
kalendarz koncertów

Strefa Cena abonamentu ulgowego Cena abonamentu
1 432 zł 576 zł
2 259 zł 346 zł
3 189 zł 252 zł

 

Abonament S2 (piątek, 9 koncertów abonamentowych) 
kalendarz koncertów

Strefa Cena abonamentu ulgowego Cena abonamentu
1 432 zł 576 zł
2 259 zł 346 zł
3 189 zł 252 zł

 

Abonament S3 (niedziela, 9 poranków abonamentowych)
kalendarz koncertów

Strefa Cena abonamentu ulgowego Cena abonamentu
1 384 zł 512 zł
2 230 zł 307 zł
3 168 zł 224 zł

 

Cena abonamentu odpowiada sumie cen biletów na wszystkie tworzące daną serię koncerty z 20% zniżką, lub 40% zniżką w przypadku abonamentu ulgowego

 

Korzyści dla posiadaczy abonamentów

Rodzaj korzyści Abonament
S1, S2 lub S3

Abonament Srebrny
(2 abonamenty)

Abonament Złoty
(3 abonamenty)

Dedykowany newsletter

x x x

Pierwszeństwo zakupu biletów oraz 10% zniżki na wybrane przez NOSPR koncerty*

x x x
Restauracja Cadenza – 10% zniżki na dania główne x x x

Księgarnia Bookiestra – 10% zniżki na książki i 5% zniżki na płyty

x x x

Roczna książka programowa w prezencie

  x x

Zaproszenia na otwarte próby NOSPR*

  x x

Zaproszenie na specjalny koncert kameralny dla posiadaczy abonamentów*

    x

 

* Informacje o innych wydarzeniach, pierwszeństwie zakupu biletów i ofertach specjalnych kierujemy na adres e-mail. W związku z powyższym osoby zainteresowane prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych w kasie biletowej oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie.

 

Ulgi

Abonament ulgowy przysługuje: emerytom, rencistom, uczniom, studentom do 26. roku życia, odznaczonym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis

 

Strefy

W sezonie artystycznym 2019/2020 obowiązuje nowy podział stref na Sali Koncertowej. W związku z tym przy wymianie abonamentu można wybrać nowe miejsce.

PLAN SALI DO POBRANIA

 

Dodatkowe informacje

Przy zakupie abonamentu na sezon artystyczny 2019/2020, kupujący jest zobowiązany do okazania dotychczas posiadanej karty abonamentowej, akceptacji postanowień Regulaminu oraz podpisania wymaganego Oświadczenia.

W przypadku zakupu abonamentu dla osoby trzeciej, kupujący jest zobowiązany do okazania karty abonamentowej, należącej do posiadacza abonamentu oraz dostarczenia wymaganego Oświadczenia, podpisanego uprzednio przez posiadacza abonamentu.  

Aktualny Regulamin obowiązujący od 26.06.2019 r.

Oświadczenie

Regulamin obowiązujący do 25.06.2019 r.​

Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty w godzinach 10:00-20:00.
W pozostałe dni koncertowe - na dwie godziny przed koncertem.

tel. 32 73 25 312 lub 320

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym planowana jest zmiana godzin pracy kasy biletowej:

  • 02 - 16 lipca kasa czynna od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 - 20.00
  • 17 - 31 lipca kasa czynna od wtorku do soboty 10.00 - 18.00
  • od 20 sierpnia kasa czynna od wtorku do soboty w godz. 10.00 - 20.00

W dniach 1 - 19 sierpnia 2019 r. kasa będzie nieczynna.

 

Poprzez stronę www.nospr.org.pl

W sprzedaży on-line dostępne są bilety na wszystkie koncerty organizowane przez NOSPR.

Od 1.09.2018 do cen biletów zakupionych on-line doliczana jest opłata serwisowa w kwocie: 1 zł dla biletów o wartości do 20 zł, 3 zł dla biletów o wartości do 50 zł, 5 zł dla biletów o wartości do 100 zł, 6,5 zł dla biletów o wartości do 150 zł, 8 zł dla biletów o wartości do 300 zł.

Operatorem sprzedaży jest Serwis Bilety24.

Zasady sprzedaży online Serwisu Bilety24

 

Rezerwacji biletów indywidualnych i grupowych można dokonać osobiście w Kasie (ul. PLAC KILARA 1), bądź telefonicznie pod numerami telefonów: 32 73 25 312 i 32 73 25 320, w godzinach od 10:00 do 20:00, od wtorku do soboty.

 

W celu dokonania rezerwacji niezbędne jest udzielenie następujących informacji:

- imienia i nazwiska osoby rezerwującej  oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.

Podane dane osobowe będą wykorzystywane przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną w Katowicach wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji

Odmowa podania powyższych danych uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

- w przypadku, gdy rezerwujący chce otrzymać fakturę VAT konieczne jest podanie nazwę firmy lub instytucji na którą faktura ma być wystawiona, adres (ulica, kod pocztowy, miasto) oraz NIP.

Rezerwację biletów dokonaną osobiście lub telefonicznie należy opłacić w ciągu 14 dni od jej dokonania. Brak wykupu biletów we wskazanych terminach skutkuje automatycznym anulowaniem rezerwacji i skierowaniem miejsc do ponownej sprzedaży.

Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie 14 dni od dnia rezerwacji, płatność gotówką/kartą w kasie biletowej NOSPR lub przelewem na konto:

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach
plac Wojciecha Kilara 1
40-202 Katowice
Nr rachunku: 53 1130 1091 0003 9112 5320 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby rezerwującej, liczbę biletów oraz datę i tytuł koncertu.

  • Po upływie 14 dni nieopłacone rezerwacje będą zwalniane do sprzedaży.
  • Zarezerwowane i opłacone bilety należy odebrać w kasie NOSPR najpóźniej 30 minut przed koncertem.

Zwroty biletów:

- bilety zakupione w kasie biletowej NOSPR można zwrócić najpóźniej 3 dni przed koncertem.

- za każdy zwrócony bilet pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 4 zł.

- zwrotów należności dokonuje się wyłącznie w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatność za bilety.

- na podstawie zapisów Regulaminu sprzedaży biletów serwisu Bilety24.pl (Dział VI, pkt 13 ) serwis nie przyjmuje zwrotów biletów zakupionych w systemie on-line, za wyjątkiem koncertów odwołanych z przyczyn leżących po stronie NOSPR.

 

NOSPR zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania zwrotów biletów na wybrane wydarzenia.

Wydarzenia w NOSPR w Katowicach rozpoczynają się punktualnie, prosimy zatem o punktualność.

Osoby spóźnione będą wpuszczane na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas wydarzenia.

Na widowni panuje absolutny zakaz spożywania jedzenia i napojów.

Nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie podczas wydarzenia jest zabronione.

 

Więcej informacji:
Dział Organizacji Widowni, e-mail: dow@nospr.org.pl, tel. 32 73-25-321