19 October-12 November 1999 (16 concerts)

Japan - Tokyo, Ebetsu, Sapporo, Utsunomiya, Kobe, Kure, Tosu, Miyazaka, Kyoto, Shizuoka, Musashino, Kariya

Conductor: Antoni Wit
Soloists:
John Bingham, Kaoru Bingham, Kuntaro Deguchi, Philippe Giusiano, Naoki Ikeda, Tomoko Iwata, Rina Kusaka, Koshi Matsumoto, Mari Matsuo, Yuna Matsubara, Jun Matsuoka, Satomi Moriyama, Ai Okumura, Kazumichi Ono, Yuma Osaki, Mika Sato, Eriko Sumi, Norie Suzuki, Yoshimi Tsubaki, Rem Urasin, Ayako Yasuda, Risa Yui, Kio Zaira

Powrót