Orchestra line-up

Dariusz Korcz

Tadeusz Wykurz

Agnieszka Podłucka

Beata Raszewska

Mieczysław Krzyżowski

Wincenty Krawczyk

Andrzej Żydek

Irena Jarosz-Marcinkiewicz

Eugeniusz Mikołajczyk

Joanna Tesarczyk

Agnieszka Hałuzo

Maria Shetty

Sandra Kałuża

Dawid Jadamus