Nabór na stanowisko: Kierownik Działu Edukacja

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Działu Edukacja

 

Główne obowiązki

 • Opracowywanie misji, strategii, planów, programów oraz projektów edukacyjnych NOSPR

 • Opracowywanie budżetów do planowania corocznego kalendarza działań działu edukacji

 • Koordynacja i realizacja zaplanowanych działań edukacyjnych

 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym realizowanych projektów

 • Współpraca z instytucjami, kompozytorami, autorami, mediami i innymi partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji programu edukacyjnego dla NOSPR

 • Nawiązywanie nowych kontaktów, dbanie o utrzymanie dobrych relacji z dotychczasowymi partnerami

 • Poszukiwanie nowych sposobów realizacji Misji Edukacyjnej NOSPR

 • Podejmowanie działań mających na celu promowanie NOSPR i jego działalności edukacyjnej

 • Zarządzanie zespołem i koordynacja pracy Działu

 • Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań

 • Rozwijanie umiejętności pracowników Działu

 • Przygotowywanie pism, dokumentów, dyplomów, treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu

 • Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych

 

Kluczowe wymagania

 • Wykształcenie muzyczne jest absolutnie kluczowe, dodatkowo preferowane wykształcenie wyższe, menedżerskie (np. zarządzanie kulturą, personelem, kierunki związane z promocją, reklamą, marketingiem), min. 5 letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub na stanowisku związanym z organizacją działań edukacyjnych, kulturalnych lub mediów

 • Doskonała wiedza w branży zarówno muzycznej, jak i edukacyjnej

 • Doświadczenie oraz umiejętność w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Rozległa wiedza i doświadczenie w koordynacji projektów oraz współpracy z mediami i partnerami zewnętrznymi

 • Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców

 • Min. 2 -letnie doświadczenie w zarządzaniu podległym zespołem

 • Umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;

 • Umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;

 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca swobodną komunikację, znajomość innych języków mile widziana

 • Mile widziana znajomość procedur dotyczących zamówień publicznych

 • Żywe zainteresowanie muzyką, czynny udział w wydarzeniach kulturalnych

 • Kreatywność

 • Wysoka kultura osobista

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Zdolności negocjacyjne, i interpersonalne oraz komunikacyjne

 • Doskonała organizacja pracy

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania i realizowania wielu zadań

 • Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

 • Dyspozycyjność, gotowość do odbywania podróży służbowych

 

Oferujemy

 • Pracę w renomowanej instytucji kultury

 • Dobre i stabilne warunki zatrudnienia

 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji

 • Ciekawą, samodzielną i pełną wyzwań pracę

 

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesyłanie CV na adres mailowy: rekrutacja@nospr.org.pl do 14 stycznia 2019 r.

 

Prosimy o załączenie w CV poniższej klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza informacje wynikające z art. 221 Kodeksu Pracy, zawartych w przesyłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez NOSPR w celu realizacji procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.