Ewa Bogusz-Moore nowym dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia

12 lipca o godz. 13.00, w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezes Rady Ministrów prof. dr hab. Piotr Gliński podpisze umowę z nową dyrektor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

1 września 2018 r. funkcję dyrektora NOSPR obejmie Ewa Bogusz-Moore, rekomendowana na to stanowisko Ministrowi w wyniku przeprowadzonego w maju konkursu. Zastąpi Joannę Wnuk-Nazarową, która kierowała NOSPR-em przez ostatnie 18 lat.

Ewa Bogusz-Moore, z wykształcenia wiolonczelistka, jest menadżerem kultury, obecnie wicedyrektorem Instytutu Adama Mickiewicza. Do zespołu IAM dołączyła w październiku 2010 r., gdzie jej pierwszym zadaniem było stworzenie strategii popularyzacji polskiej muzyki klasycznej na świecie. Opracowany przez nią model działania programu Polska Music doprowadził do współpracy z wieloma międzynarodowymi instytucjami, m.in.: London Philharmonic Orchestra, Philharmonia Orchestra, London Symphony Orchestra, English National Opera, Berliner Philharmoniker, Los Angeles Philharmonic, Chicago Symphony Orchestra, Royal Opera House czy Cite de la Musique.  W latach 2012-2013 koordynowała międzynarodowe obchody Roku Witolda Lutosławskiego. Równolegle, w 2012 roku objęła stanowisko menadżera I, CULTURE Orchestra – projektu edukacyjnego wspierającego zmiany w rozwoju kulturalnym i społecznym krajów Europy Wschodniej i Południowego Kaukazu, z sukcesem budując wizerunek orkiestry na arenie międzynarodowej. W latach 2014-2017 zarządzała projektem Kampusy, gdzie współpracując z wybranymi prestiżowymi uczelniami w Stanach Zjednoczonych odpowiedzialna była za budowanie relacji USA i Polski na pograniczu kultury, idei i nauki. W 2017 r. była stypendystką Leadership Academy for Poland.

W latach 2009-2010 pracowała w Instytucie Kultury Polskiej w Londynie jako specjalista ds. muzyki i teatru, odpowiadając za kwestie repertuarowe oraz promocji polskiej kultury w Wielkiej Brytanii. W tym samym roku (2009) została stypendystką Clore Leadership Programme.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów w City University London z zakresu zarządzania kulturą w 2005 r. (MA in Arts Management) objęła stanowisko koordynatora międzynarodowego projektu kompozytorskiego realizowanego w ramach Sounds New Contemporary Music Festival. W trakcie trzyletniej współpracy z SNCMF w latach 2005-2008 odpowiadała za program, strategię marketingową i rozwój festiwalu, a także pozyskiwanie funduszy – uzyskując w 2007 r. nominację na stanowisko menedżera generalnego festiwalu. Równolegle pełniła funkcje konsultanta projektów realizowanych przez Kent Music.