ANDRZEJ KRZANOWSKI "AUDYCJA V"

Przedwcześnie zmarły, wybitny śląski kompozytor Andrzej Krzanowski pozostawił swoje nowatorskie dzieło w rękopisie. Pomimo kilku podejść utwór od kilku dekad czeka na swoje prawykonanie sceniczne. 

W czasach gdy powstawała "Audycja V" dostępne technologie multimedialne i elektroakustyczne były stosunkowo ubogie, by sprostać wizjonerskim pomysłom Kompozytora. W latach późniejszych, gdy nastąpił skokowy rozwój technik scenicznych i elektroakustycznych głównym problemem do pokonania okazało się nagromadzenie występujących w partyturze elementów "pozamuzycznych" i konieczność przygotowania wielu materiałów jeszcze przed rozpoczęciem prób: nakręcenie filmów, stworzenie surrealistycznych obrazów miasta, nagranie taśm z głosem aktora, utworem chóralnym, partią akordeonu, zaprojektowanie scenografii, choreografii itp. 

"Audycja V" jako forma przekraczała ramy koncertu, widowiska teatralnego, poematu choreograficznego, projekcji multimedialnej; stanowiąc swoistą meta­formę łączącą słowo, dźwięk, światło, taniec, multimedia, elementy happeningu i interakcję z publicznością. Również aparat wykonawczy utworu jest bardzo złożony: aktorzy, sopran solowy, chór kameralny, orkiestra podzieloną na kilka grup, tancerze, mim, wielokanałowa warstwa elektroakustyczna.

W 2010 r. rejestracji fragmentów warstwy muzycznej podjęła się Orkiestra Muzyki Nowej. W tym samym czasie udało się zespołowi przygotować i zaprezentować na Festowalu Musica Polonica Nova we Wrocławiu Suitę (w wersji estradowej) z "Audycji V" zawierającą znaczną część materiału muzycznego. W oparciu o dokonaną wówczas rejestrację w 2016 r. choreografka Kaya Kołodziejczyk opracowała i zrealizowała okrojoną warstwę sceniczną dzieła.

Dopiero w 2017 roku pojawiła się mozliwość przygotowania pierwszej od 40 lat całościowej realizacji wokalno-instrumentalno-sceniczno-multimedialnego dzieła określanego przez kompozytora mianem meta-opery.

Pierwszym etapem tego przedsięwzięcia było nagranie kompletnej warstwy muzycznej dzieła obejmującej partie instrumentalne, wokalne (chóralne i solowe), recytowane oraz partie taśm (akordeon, chór, aktorzy) oraz przygotowanie koncepcji projekcji multimediów i choreografii.

 

Zadanie to zostało zrealizowane dzięki wsparciu z programu Instytutu Muzyki i Tańca pn: "Muzyka i Taniec - Interwencje 2017". 

Kolejny etap to przygotowanie do wystawień kompletnejj wersji scenicznej dzieła, które będą miały miejsce w NOSPR w Katowicach (8 ub 9.09.2018), ramach Festiwalu "Warszawska Jesień" (22.09.2018) oraz w Krakowie.