Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Karola Szymanowskiego

13 listopada 2017 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie organizacji Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego.

 

Celem tej inicjatywy jest popularyzacja polskiej muzyki na świecie oraz utrwalanie w świadomości odbiorców znaczenia postaci Karola Szymanowskiego i jego twórczości, będącej istotną częścią narodowego dziedzictwa kulturowego. Konkurs, inspirując uczestników do interpretacji dzieł Kompozytora na najwyższym poziomie, wzbogaci sztukę wykonawczą o nowe kreacje koncertowe, a także stworzy szansę polskim młodym adeptom uczelni artystycznych na zaprezentowanie swoich umiejętności.

 

Konkurs odbywać się będzie w Katowicach – od 2015 r. Mieście Kreatywnym Muzyki UNESCO – w cyklu 5-letnim.
Pierwszą edycję zaplanowano w dniach 10-23 września 2018 r.

 

Organizatorem Konkursu będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, współorganizatorami: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Katowice, Polskie Radio S.A., Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Zakopanem. Przedsięwzięcie finansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Katowice.

 

Konkurs odbywać się będzie w 5 kategoriach: fortepian, skrzypce, śpiew, kwartet smyczkowy i kompozycja, w cyklu pięcioletnim.

Przesłuchania konkursowe I i II etapu odbywać się będą równolegle w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach i Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Finał konkursu, w trakcie którego solistom towarzyszyć będzie orkiestra NOSPR, i uroczysta gala odbędą się w sali koncertowej NOSPR.

 

Przewidywana pula nagród we wszystkich pięciu kategoriach to 287 000 EUR.

Oprócz nagród głównych (I, II i III nagroda w każdej kategorii), we wszystkich kategoriach wykonawczych zostaną przyznane nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworu Karola Szymanowskiego, a w kategoriach skrzypce i śpiew - także nagroda dla najlepszego pianisty-kameralisty.

 

Planowany termin ogłoszenia konkursu: koniec listopada, najpóźniej początek grudnia 2017 r.