Drugie spotkanie Klubu Młodego Krytyka

Czym jest muzyka nowa? Przeciwieństwem muzyki „starej” lub „dawnej”, jej kontynuacją i przedłużeniem tradycji, czy raczej definitywnym buntem i zerwaniem wszelkich związków? Dlaczego w ogóle jest „nowa” muzyka? Czy w czasach Bacha i Mozarta nie grano tylko tego, co nowe? Co się zatem zmieniło, że chętnie sięgamy ku „muzealiom”?

Cały czas poszukujemy odpowiedzi: przed nami kolejny koncert z cyklu koncertów Orkiestry Muzyki Nowej [program] oraz drugie spotkanie Klubu Młodego Krytyka. Zapraszamy 23 listopada.

Przypominamy i zapraszamy do udziału w spotkaniach uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów, którzy chcą spróbować swoich sił w dziennikarstwie i krytyce muzycznej. Spotkania o charakterze otwartym są nastawione na wymianę myśli, dyskusję, elementy warsztatowe; tematyka spotkań związana jest z programami koncertów.
 

Chętnych prosimy o rejestrację za pomocą formularza.

 

Harmonogram spotkań Klubu Młodego Krytyka, zaproszeni goście, tematyka

26.10.2014 | godz. 16.30
Ewa Szczecińska dziennikarka, Program 2 Polskiego Radia | Jerzy Kornowicz kompozytor, Związek Kompozytorów Polskich
Muzyka polska na arenach międzynarodowych dzisiaj. Rola radia i dziennikarzy muzycznych w rozwoju „nowej muzyki” w zmiennej sytuacji mediów we współczesnym świecie.

23.11.2014 | godz. 16.30
Marcin Trzęsiok krytyk muzyczny, Akademia Muzyczna w Katowicach
Krzywe zwierciadło proroka. Muzyczne interpretacje tekstów Alberta Girauda i Samuela Becketta przez Arnolda Schoenberga i Agatę Zubel.

7.12.2014 | godz. 16.30
Marta Szoka teoretyk muzyki, Akademia Muzyczna w Łodzi
George Crumb i Charles Ives - oniryczne wizje, magiczne formuły.

25.01.2015 | godz. 16.30
Wojciech Stępień kompozytor, Akademia Muzyczna w Katowicach | Andrzej Kwieciński, Stanisław Bromboszcz, Przemysław Scheller, Kamil Pawłowski kompozytorzy, których utwory wykonane będą na koncercie
Kompozytor - pomysł młodego człowieka na życie we współczesnym świecie; kaprys, żądza prestiżu i pieniędzy, odpowiedź na powołanie? Realne perspektywy, czy mrzonki?
Rozmowa z najmłodszym pokoleniem twórców z akademickim wykształceniem w zakresie kompozycji.

8.02.2015 | godz. 16.30
Elżbieta Sikora, Paweł Hendrich, Krzysztof Wołek, Jarosław Mamczarski kompozytorzy, których utwory wykonane będą na koncercie | Marcin Wierzbicki realizator warstwy elektronicznej w utworze Elżbiety Sikory
Panel elektroniczny - elektronika w muzyce współczesnej.

22.03.2015 | godz. 16.30
Henryk Cierpioł dziennikarz, Radio Katowice
Śląska szkoła kompozytorska - odrębność stylistyczna, czy wymysł krytyków? Krótka charakterystyka pokoleń.

26.04.2015 | godz. 16.30
Daniel Cichy krytyk muzyczny, redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego
Rola wydawcy dzisiaj. Krytyk, popularyzator, mentor czy sprzedawca muzyki?

31.05.2015 | godz. 16.30
nazwiska gości w trakcie ustalania (ludzie teatru)
Muzyka i teatr, muzyka i gest, muzyka i zabawa - opowieść, bajka, legenda. Teatr w muzyce czy muzyka w teatrze?

21.06.2015 | godz. 16.30
Tadeusz Wielecki kompozytor, dyrektor festiwalu Warszawska Jesień
W kręgu jesieni. Barwy i nurty muzyki współczesnej oczami wieloletniego dyrektora jednego z ważniejszych festiwali muzyki współczesnej na świecie.

 

KONKURS

Członkowie Klubu Młodego Krytyka mogą wziąć udział w konkursie na najlepszą recenzję serii koncertów Orkiestry Muzyki Nowej w NOSPR (z wyłączeniem ostatniego koncertu 21.06.2015).
Nadesłane w formie elektronicznej prace, ocenione zostaną przez jury. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych możliwa jest współpraca z nauczycielem-opiekunem, którego imię i nazwisko należy podać podczas rejestracji za pomocą formularza.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas ostatniego spotkania Klubu Młodego Krytyka, tj. 21.06.2015 o godz. 16.30.

 

Nagrody dla autorów najlepszych recenzji:

♦ dzień w Radiowej Dwójce z Ewą Szczecińską oraz wybrany abonament na koncerty NOSPR w sezonie 2015/2016
♦ udział w audycji radiowej Henryka Cierpioła na antenie Radia Katowice oraz wybrany abonament na koncerty NOSPR w sezonie 2015/2016
♦ nagroda redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz wybrany abonament na koncerty NOSPR w sezonie 2015/2016
Wśród zgłoszonych nauczycieli-opiekunów rozlosujemy 3 abonamenty (S1, S2, S3) na koncerty NOSPR w sezonie 2015/2016.