Grażyna Bacewicz

Olympia CD: OCD 323

Bacewicz Grażyna

Violin Concerto No. 7

soloist - Roman Lasocki
conductor - Karol Stryja

Powrót
Grażyna Bacewicz