Stanisław Moniuszko

Le Chant du Monde

Moniuszko Stanisław

CD: LDC 278 889.90

Halka - opera

soloists - Stefania Woytowicz (Halka)
                  Wiesław Ochman (Jontek)
                  Bernard Ładysz (Stolnik)
                  Anna Malewicz-Madey (Zofia)
                  Andrzej Hiolski (Janusz) 
                  Andrzej Saciuk (Dziemba, Dudziarz)
                  Kazimierz Różewicz (Góral)
Polish Radio Chorus in Cracow
conductor - Jerzy Semkow

Powrót