Grzegorz Turnau: „L – LIVE” koncert urodziNOWY

Concert hall
monday
4 December 2017 | time:19:30
Grzegorz Turnau: „L – LIVE” koncert urodziNOWY

L – LIVE” to Grzegorz Turnau z zespołem w jubiLeuszowym muzycznym spektakLu.

L” to aLbum, na którym znajduje się kiLkadziesiąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań audio i video.

L – LIVE” to koncertowa retrospekcja, będąca wyborem najbardziej, mniej i najmniej znanych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi - w tLe.

L - jak labirynt. L - jak lamus. L - jak 50.

Ticket prices

95 zł 115 zł 145 zł 165 zł